1703.10.90 Rỉ mật đường mía (cane molasses) nguyên liệu dùng để sản xuất bột ngọt - Mật rỉ đường mía. Công ty cổ phần Thương mại Thành Thành Công

4390/TB-TCHQ ngày 30/06/2017

THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại thông báo số 592/TB-KĐHQ4 ngày 28/4/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Rỉ mật đường mía (cane molasses) nguyên liệu dùng để sản xuất bột ngọt (áp dụng theo CV83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT ngày 26/6/2014) (mục 1 Tờ khai).
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Thương mại Thành Thành Công;
Địa chỉ: Số 7, Đại lộ Độc Lập, lô D, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương;
Mã số thuế: 3700594361.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10122879120/A11 ngày 14/01/2017 đăng ký tại
Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mật rỉ đường mía.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mật rỉ đường mía.
thuộc nhóm 17.03 “Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường”, phân nhóm 1703.10 “- Mật mía”, mã số 1703.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard