6307.90.90 Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste - Vải dệt kim sợi dọc, màu đen, dạng ống mở, chiều dài 8cm, chiều rộng ống khi trải phẳng 3,5 cm, được làm từ xơ tổng hợp polyester, chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 498 g/m2 - Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam

7237/TB-TCHQ ngày 06/11/2017

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7237/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ
--------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số 1708046/FAVL ngày 16/8/2017 và hồ sơ kèm theo, thông tin bổ sung tại công văn số 1710059/FAVL ngày 24/10/2017 của Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam, mã số thuế: 0400604366; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 1239/TB-KĐHQ ngày 10/10/2017 của Cục Kiểm định Hải quan;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,
Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:
1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste.
Ký, mã hiệu, chủng loại: Tube-TW (Texile) PLAS8NJ005T0080.
Nhà sản xuất: RELATS INSULATION MATERIAL (SUZHOU) CO.,LTD 169 Meixin Road, Zhenze Town, Wujiang city, Jiangsu Province, China.
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:
- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Được chế tạo bằng hỗn hợp các sợi đơn, đa polyester, có thể tái chế, không chứa Halogen, linh hoạt dễ uốn, cấu trúc dệt thoi trọng lượng nhẹ, chống mài mòn tốt, lực cuộn chặt, cách nhiệt.
- Thông số kỹ thuật: Đường kính trong 5mm, chiều dài 80mm.
- Công dụng theo thiết kế: Bảo vệ máy móc và cách nhiệt của dây dẫn điện và những thành phần khác.
3. Kết quả xác định trước mã số:
Tên thương mại: Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt kim sợi dọc, màu đen, dạng ống mở, chiều dài 8cm, chiều rộng ống khi trải phẳng 3,5cm, được làm từ xơ tổng hợp polyester, chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 498 g/m2.
Ký, mã hiệu, chủng loại: Tube-TW (Texile) PLAS8NJ005T0080.
Nhà sản xuất: RELATS INSULATION MATERIAL (SUZHOU) CO.,LTD 169 Meixin Road, Zhenze Town, Wujiang city, Jiangsu Province, China.
thuộc nhóm 63.07 “Các mặt hàng đã hoàn thiện khác kể cả mẫu cắt may”, phân nhóm 6307.90 “- Loại khác”, mã số 6307.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:- Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (Đ/c: Đường số 2, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nng);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- Vân (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái
* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard