2923.20.10 Nguyên liệu thực phẩm - Phosphoamino lipid khác : SHARP PS60FP-IP 20KG/DR - Lecithin thương phẩm, dạng bột, dùng làm nguyên liệu trong chế biến thực phẩm. Thành phần có chứa: hỗn hợp phosphoaminolipid, trong đó hàm lượng phosphatidylserine -63%; chất béo từ lecithin đậu nành. - Công ty TNHH Brenntag Việt Nam

934/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt NamThông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
      Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại Thông báo số 1214/TB-KĐ3 ngày 5/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu thực phẩm - Phosphoamino lipid khác : SHARP PS60FP-IP 20KG/DR. LOT PE-40002009 NSX 03/19/2019 - HSD 03/18/2021
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam
Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh MST: 0310474190
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10260235695/A41 ngày 22/04/2019 ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Lecithin thương phẩm, dạng bột, dùng làm nguyên liệu trong chế biến thực phẩm. Thành phần có chứa: hỗn hợp phosphoaminolipid, trong đó hàm lượng phosphatidylserine -63%; chất béo từ lecithin đậu nành.

5.  Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Lecithin thương phẩm, dạng bột, dùng làm nguyên liệu trong chế biến thực phẩm. Thành phần có chứa: hỗn hợp phosphoaminolipid, trong đó hàm lượng phosphatidylserine -63%; chất béo từ lecithin đậu nành...
thuộc nhóm 29.23 “Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithins và các phosphoaminolipid khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học. ”, phân nhóm 2923.20 " - Lecithins và các phosphoaminolipid khác: ”, mã số 2923.20.10 “ - - Lecithins, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard