3203.00.10 Nguyên liệu thực phấm: Red yeast rice powder- Màu tự nhiên làm từ gạo lên men (20kg/bao) - Chế phẩm chất màu dùng trong chế biến thực phẩm đi từ gạo lên men, màu đỏ, dạng bột - Công ty TNHH Hóa Chất Bê Ta

912/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo số 678/TB-KĐ2 ngày 07/5/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
    1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu thực phấm: Red yeast rice powder- Màu tự nhiên làm từ gạo lên men (20kg/bao), hàng mới 100% (mục 1 tờ khai hải quan)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hóa Chất Bê Ta;
Địa chỉ: 308/32 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh; MST: 0304214927
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10243586464/A11 ngày 11/01/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV 3 - Cục Hải quan TP.Hải Phòng.
4.  Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm chất màu dùng trong chế biến thực phẩm đi từ gạo lên men, màu đỏ, dạng bột
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm chất màu dùng trong chế biến thực phẩm đi từ gạo lên men, màu đỏ, dạng bột
thuộc nhóm 32.03 "Các chất màu có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật (kể cả các chất chiết xuất nhuộm nhưng trừ muội than động vật), đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm đã được ghi trong Chú giải 3 của Chương này dựa trên chất màu có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật”, mã số 3203.00.10 " - Loại sử dụng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard