Thông báo tổ chức ôn thi cấp chứng chỉ khai HQ 2020

Thông báo số 08/TB-HQVN ngày 06/01/2020 của Trường Hải quan Việt Nam v/v tổ chức lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019.


Thông báo tổ chức ôn thi cấp chứng chỉ khai HQ 2020


Thông báo số 08/TB-HQVN ngày 06/01/2020


Nội dung chương trình ôn tập thi chứng chỉ khai Hải quan gồm những gì ?

Bản đăng ký học ôn tập thi chứng chỉ khai báo Hải quan như thế nào?

Xem thêm: Tổng hợp Đề thi chứng chỉ khai báo Hải quan của Tổng cục HQ những năm trước


Chứng chỉ đại lý hải quan, chứng chỉ khai báo hải quan được tổ chức thi theo quy định mới nhất tại 22/2019/TT-BTC

Thủ tục thi cấp chứng chỉ hải quan như sau:

Hồ sơ dự thi
a) Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
a.1) Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
a.2) Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật; 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;
a.3) Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào Chứng chỉ khi được cấp).
a.4) Văn bản ghi kết quả học tập trong trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi theo quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b khoản 7 Điều này: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;
a.5) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên trong trường hợp người dự thi thuộc đối tượng miễn thi theo quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản 7 Điều này: 01 bản chính
b) Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
b.1) Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
b.2) Hai (02) ảnh màu 3x4cm dược chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tỉnh đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh để dán vào Phiếu đăng ký dự thi và Chứng chỉ khi được cấp.

Trường hợp nào miễn thi chứng chỉ khai HQ:

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp sau:
a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;
a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp sau:
b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;
b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
c) Cơ sở xét miễn thi:
c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b khoản này.
c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản này.


Kết quả thi:

a) Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100.
b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.
Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan,
Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

c) Bảo lưu kết quả thi: Trường hợp trong các môn thi có môn không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này, thì kết quả các môn thi đạt yêu cầu được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; hoặc bảo lưu kết quả cho đến khi kết thúc kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo liền kề trong trường hợp quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan mà kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan chưa được tổ chức.

Về lệ phí thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan:

– Đối với thí sinh đăng ký thi lần 1: Áp dụng mức lệ phí dự thi là 200.000đ/01 Môn thi (Hai trăm ngàn đồng chẵn/01 Môn thi) x 03 Môn thi = 600.000đ/03 môn.
Đây mới là chứng chỉ chính thức có hiêu lực khi hành nghề khai báo hải quan, đại lý hải quan mà nhiều người nhầm lẫn với chứng chỉ từ các khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế. 

Những ai cần thi cấp chứng chỉ này: 

Nhân viên hải quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu cần đăng ký thủ tục làm đại lý hải quan, nhân viên khai báo hải quan  điện tử trong các công ty.
Thực tế thì phần lớn nhân viên khai bảo hải quan, hành nghề chứng từ, hiện trường, mua hàng trong lĩnh vưc xuất nhập khẩu đều chưa thị được chứng chỉ nghiệp vụ này vì kiên thức tổng hợp quá nhiều mà họ chỉ có kinh nghiệm làm thực tế nên trường hợp thi trượt là không khó tránh khỏi.  Ngoài ra, Tổng cục hải quan cũng chưa áp dụng văn bản, quy định nào phạt hành chính, hoặc cấm hành nghề với những ai chưa có chứng chỉ khai báo hải quan nên tạm thời mỗi doanh nghiệp chỉ cần 1 -2 người có chứng nhận này để đủ điều kiên hoạt động đại lý.
Nếu bạn là người mới bắt đầu thì chưa cần quan tâm tới loại chứng chỉ này  vì các lớp học ôn thi kiểu như vậy chủ yếu là ôn theo chuyên đề chỉ phù hợp với những người đang làm nghiệp vụ rồi, không dành cho người mới vì học không hiểu và thi cũng sẽ trượt.
Các đợt thi và tổ chức  thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan được Tổng Cục Hải Quan công bố trên hệ thống, định kỳ 1 năm tổ chức 1 đợt thi cấp chứng nhận.

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mẫu số 02 - Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan.
Mẫu số 06 - Quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Mẫu số 06A - Quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Mẫu số 06B - Quyết định tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Mẫu số 07 - Đơn xin cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
Mẫu số 07A - Đơn đề nghị gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
Mẫu số 07B - Đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
Mẫu số 07C - Đơn đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
Mẫu số 10 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Mẫu số 11 - Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
Mẫu số 12 - Đơn đề nghị tạm dừng/ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard