Chứng nhận, Công bố hợp quy thiết bị định tuyến Router

Do có chức năng thu phát sóng vô tuyến, thiết bị định tuyến Router sẽ thuộc danh mục các thiết bị bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quyXin giấy phép nhập khẩu tại Cục Viễn Thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư 42/2016/TT-BTTTT (hoặc thông tư thay thế Thông tư 42/2016/TT-BTTTT mà Bộ TT & TT ban hành trong tương lai). 
Thủ tục nhập khẩu thiết bị định tuyến Router (Wi-Fi Router và 2G / 3G / 4G / LTE Router) bao gồm các khâu: thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được chỉ định, xin giấy Chứng nhận hợp quy, xin Giấy phép nhập khẩu tại Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước khi lưu hành sản phẩm ra thị trường Doanh nghiệp tiếp tục phải làm thủ tục Công bố hợp quy và dán tem hợp quy ICT theo quy định.
Chứng nhận, Công bố hợp quy thiết bị định tuyến Router

Mã HS Code cho mặt hàng thiết bị định tuyến Router là gì ?

Mã HS code tham khảo thiết bị định tuyến là: 85176221 ; 85176229 ; 85176249

Các thủ tục tiến hành Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy như sau:

1. Xác định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị định tuyến Router

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị tuân thủ theo Thông tư 42/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm các quy chuẩn kỹ thuật cho phần vô tuyến và quy chuẩn kỹ thuật cho phần EMC áp dụng đối với các băng tần 2G, 3G, 4G (LTE) và Wi-Fi
Đối với băng tần Wifi 2.4GHz, tùy theo công suất phát sóng mà quy chuẩn kỹ thuật về phần vô tuyến được áp dụng có thể là QCVN 54:2011/BTTTT hoặc QCVN 47:2015/BTTTT 
Tần số hoạt động và công suất phát sóng của từng băng Wifi 2.4GHz và 5GHz phải thỏa mãn điều kiện khai thác vận hành quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Để làm thủ tục Công bố hợp quy cho thiết bị (bao gồm cả Router mạng LAN và Router có thu phát sóng vô tuyến), doanh nghiệp còn cần phải thử nghiệm thiết bị theo tiêu chuẩn TCVN 7189:2009 

2. Thử nghiệm, đo kiểm thiết bị theo các quy chuẩn cần thiết

Doanh nghiệp tiến hành đo kiểm, thử nghiệm thiết bị tại các Phòng thử nghiệm trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc Phòng thử nghiệm nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Viễn Thông thừa nhận kết quả đo kiểm, thử nghiệm
Thông thường, quá trinh thử nghiệm sẽ kéo dài 2 tuần.

3. Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho thiết bị định tuyến Router (loại có thu phát vô tuyến)

Bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy bao gồm:

- Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của Cục Viễn thông
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có ngành nghề nhập khẩu).
- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.
- Hình ảnh thực tế của sản phẩm.
- Kết quả đo kiểm, thử nghiệm thiết bị được Cục Viễn Thông chấp nhận

4. Nộp bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy tại Trung tâm kiểm định và Chứng nhận – Cục Viễn Thông

Căn cứ theo địa điểm đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới một trong các Trung tâm kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 tại Hà Nội – Các Doanh nghiệp Miền Bắc
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 tại TP. HCM – Các Doanh nghiệp Miền Nam
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 tại Đà Nẵng – Các Doanh nghiệp Miền Trung
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận sẽ xem xét, đánh giá bộ hồ sơ Chứng nhận của Doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng  nhận hợp quy nếu bộ hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn Thông
Quá trình xử lý, đánh giá, cấp Giấy Chứng nhận hợp quy thông thường kéo dài 2 tuần.

5. Công bố hợp quy và Xin giấy phép nhập khẩu cho thiết bị định tuyến Router

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy và xin Giấy phép nhập khẩu cho sản phẩm.

6. Mẫu giấy Chứng nhận hợp quy cho thiết bị định tuyến Router

Mẫu giấy Chứng nhận hợp quy cho thiết bị định tuyến Router

7.   Mẫu giấy Chứng nhận hợp quy cho thiết bị định tuyến Router mạng LAN (không có thu phát sóng vô tuyến)

Mẫu giấy Chứng nhận hợp quy cho thiết bị định tuyến Router mạng LAN (không có thu phát sóng vô tuyến)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard