Liên quan tham vấn giá đối với hàng hóa có Thuế nhập khẩu 0%

Liên quan tham vấn giá đối với hàng hóa có Thuế nhập khẩu 0%
Liên quan tham vấn giá đối với hàng hóa có Thuế nhập khẩu 0%
Link tải công văn hướng dẫn Căn cứ pháp lý : 2190/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2019 ; 
Link tải Quy trình thực hiện tham vấn trị giá khai báo: Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 

Hàng hóa có thuế nhập khẩu 0%, không tham vấn giá

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện quản lý trị giá hải quan. Theo đó, đối với hàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%, không thực hiện tham vấn giá.
Theo quy định hiện hành, công chức hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ kết quả phân luồng và chỉ dẫn rủi ro của Hệ thống VNACCS/VCIS để xác định các tờ khai hải quan cần phải kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan. Tuy nhiên, thực tế quản lý hải quan cho thấy trong số những tờ khai hải quan được Hệ thống chỉ dẫn kiểm tra trị giá vẫn còn trường hợp hàng hóa có thuế suất NK 0% hoặc không có thuế, dẫn đến số lượng tờ khai hải quan phải tham vấn nhiều, không có hiệu quả, gây bức xúc cho DN.
Để giải quyết tình trạng này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố: đối với trường hợp tờ khai hải quan được Hệ thống chỉ dẫn kiểm tra do có rủi ro về trị giá hải quan nhưng hàng hóa có thuế suất thuế NK là 0% hoặc không có thuế mà công chức Hải quan phát hiện có nghi vấn về trị giá hải quan khai báo thì vẫn tiến hành kiểm tra thông tin khai hải quan, đánh dấu nghi vấn nhưng không tổ chức tham vấn trị giá.
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải tăng cường theo dõi, đánh giá rủi ro để kiểm tra sau thông quan tại cơ quan Hải quan với những trường hợp này.
Hàng hóa có thuế nhập khẩu 0%, không tham vấn giá


Trường hợp nào phải tham vấn khi thuế suất bằng 0%


Theo Cục Hải quan TPHCM, ngày 16/4, Tổng cục Hải quan có công văn hướng dẫn xử lý nghiệp vụ tham vấn giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có thuế suất bằng 0% hoặc không có thuế. Để thực hiện thống nhất, Cục Hải quan TPHCM đã hướng dẫn các chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu một số trường hợp đặc thù.
Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu có thuế suất bằng 0% hoặc không có thuế bao gồm các trường hợp:
Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi (MNF) hàng hóa nhập khẩu có thuế suất bằng 0% hoặc không có thuế thì không thực hiện tham vấn.
Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (FTAs): Hàng hóa nhập khẩu có thuế suất bằng 0% hoặc không có thuế, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) phù hợp theo quy tắc xuất xứ của từng hiệp định (trừ mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt như xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi sử dụng C/O mẫu D vẫn thực hiện tham vấn theo quy định).
Trường hợp căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (FTAs): Hàng hóa nhập khẩu có thuế suất bằng 0% hoặc không có thuế, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không phù hợp theo quy tắc xuất xứ, đối chiếu theo biểu thuế ưu đãi (MFN) hàng hóa nhập khẩu đó có thuế nhập khẩu vẫn thực hiện tham vấn theo quy định.
Trường hợp nào phải tham vấn khi thuế suất bằng 0%

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard