6211.43.90 Phân loại Bộ quần áo liền may sẵn, có tên thương mại là immersion suits, dùng trong môi trường ngâm nước, có chức năng làm nổi và chức năng bảo vệ cách nhiệt để chống mất thân nhiệt của người mặc, không phải là quần áo bơi thông thường (swimwear), tài liệu không quy định đối tượng sử dụng bộ quần áo là nam hay nữ, có cấu tạo lớp vải ngoài và lớp vải lót là vải dệt thoi từ sợi nhân tạo (Polyester)

822/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2020

Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP SXKD-XNK Nam Hà tại Hà Nội.
(Đ/c: Số 10 ngõ 162/17 đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội)
     Phúc đáp công văn số 05/PRO ngày 04/12/2019 của Chi nhánh Công ty CP SXKD-XNK Nam Hà tại Hà Nội về việc phân loại mã số hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
     1. Về hàng hóa:
    Trên cơ sở tài liệu và sản phẩm thực tế Công ty cung cấp cho thấy đây là bộ quần áo liền may đã may sẵn, dạng kéo khóa, áo dài tay có mũ, đầy đủ các phụ kiện như găng tay, dây đai bảo hiểm gắn tại vị trí thắt lưng, phao nổi, còi và đèn cứu hộ, quần dài có ủng, trong túi phải có gắn cố định dây đai bảo hiểm, ống quần có gắn băng đai để bó chặt ống. Bộ quần áo gồm 05 lớp, trong đó lớp vải ngoài và lớp vải lót là vải dệt thoi từ sợi nhân tạo (Polyester), bộ quần áo có chức năng làm nối và chức năng bảo vệ cách nhiệt để chống mất thân nhiệt của người mặc, không phải là quần áo bơi thông thường (swimwear), có tên thương mại là immersion suits là quần áo dùng trong môi trường ngâm nước.
     2. Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;
    Căn cứ Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính:
    Theo nội dung mô tả các nhóm 89.07 và 39.26, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017 các nhóm này, mặt hàng nhập khẩu của Công ty theo mô tả, cấu tạo nêu trên không phù hợp thuộc nhóm 89.07 và 39.26.
    Căn cứ Chú giải 1 Chương 62: “Chương này chỉ áp dụng đối với những mặt hàng may sẵn bằng vải dệt bất kỳ trừ mền xơ, không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 62.12). ” và Chú giải 8 Chương 62 “...Quần áo mà không thể phân biệt được là dùng cho nam hoặc nữ thì được xếp vào nhóm dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái".
   Theo nội dung các nhóm thuộc Chương 62, mặt hàng theo mô tả nêu trên là Bộ quần áo liền may sẵn, có tên thương mại là immersion suits, dùng trong môi trường ngâm nước, có chức năng làm nổi và chức năng bảo vệ cách nhiệt để chống mất thân nhiệt của người mặc, không phải là quần áo bơi thông thường (swimwear), tài liệu không quy định đối tượng sử dụng bộ quần áo là nam hay nữ, có cấu tạo lớp vải ngoài và lớp vải lót là vải dệt thoi từ sợi nhân tạo (Polyester), phù hợp thuộc nhóm 62.11 “Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi; quần áo khác ”, mã số 6211.43.90 “--- Loại khác ”.
     Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty CP SXKD-XNK Nam Hà tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard