Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy cho Box Android Tivi

Các Smart TV Box hoặc Android TV Box thông thường sẽ có chức năng thu phát sóng vô tuyến Wifi để kết nối không dây, do vậy sẽ thuộc danh mục các thiết bị bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy, xin Giấy phép nhập khẩu tại Cục Viễn Thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư 42/2016/TT-BTTTT .
Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy cho Box Android Tivi

Mã HS Code cho các thiết bị Android Box Tivi tham khảo : 85287119 ; 85287111

Mã HS Code cho các thiết bị Android Box Tivi


Các thủ tục tiến hành Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy Smart TV Box như sau:

1. Xác định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng sẽ được xác định căn cứ theo các công nghệ thu phát sóng vô tuyến được áp dụng trên thiết bị. Tùy theo thông số kỹ thuật, các công nghệ và tần số thu phát sóng vô tuyến ứng dụng, một Android TV Box hay Smart TV Box sẽ phải đo kiểm, thử nghiệm theo những Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành liệt kê dưới đây:
RF: Quy chuẩn về chức năng thu phát sóng vô tuyến điện
EMC: Quy chuẩn về tương thích điện từ 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:
-   QCVN 54:2011/BTTTT (RF Wifi 802.11 b/g/n - 2.4 GHz)
-   QCVN 65:2013/BTTTT (RF Wifi 802.11 a/n/ac - 5 GHz)
-   QCVN 18:2014/BTTTT (EMC)
-   QCVN 112:2017/BTTTT (EMC) (Áp dụng kể từ ngày 01/07/2018)

2. Thử nghiệm, đo kiểm Smart TV Box, Android TV Box theo các quy chuẩn cần thiết

Doanh nghiệp tiến hành đo kiểm, thử nghiệm thiết bị tại các Phòng thử nghiệm trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc Phòng thử nghiệm nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Viễn Thông thừa nhận kết quả đo kiểm, thử nghiệm
Thông thường, quá trinh thử nghiệm thiết bị sẽ kéo dài 2 tuần.

3. Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho Smart TV Box, Android TV Box

Bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy bao gồm:

- Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của Cục Viễn thông
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có ngành nghề nhập khẩu).
- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.
- Hình ảnh thực tế của sản phẩm.
- Kết quả đo kiểm, thử nghiệm thiết bị

4. Nộp bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy tại Trung tâm kiểm định và Chứng nhận – Cục Viễn Thông

Căn cứ theo địa điểm đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới một trong các Trung tâm kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 tại Hà Nội – Các Doanh nghiệp Miền Bắc
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 tại TP. HCM – Các Doanh nghiệp Miền Nam
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 tại Đà Nẵng – Các Doanh nghiệp Miền Trung
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận sẽ xem xét, đánh giá bộ hồ sơ Chứng nhận của Doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng  nhận hợp quy nếu bộ hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các quy định của Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Quá trình xử lý, đánh giá, cấp Giấy Chứng nhận hợp quy thông thường kéo dài 2 tuần.

5. Công bố hợp quy và Xin giấy phép nhập khẩu

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy và xin Giấy phép nhập khẩu cho sản phẩm.

6. Mẫu giấy chứng nhận hợp quy Android TV Box

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard