Đăng ký chất lượng, Công bố hợp quy Smart TiVi DVB-T2, đầu thu DVB-T2 Set-Top-Box

Đăng ký kiểm tra chất lượng, Công bố hợp quy Smart TiVi DVB-T2, Đầu thu truyền hình mặt đất DVB-T2 Set-Top-Box có hoặc không có Wifi


Smart TiVi là máy thu hình có thể cài đặt ứng dụng, có chức năng kết nối internet bằng Wi-Fi, chạy trên một hệ điều hành thông minh. Thông thường các Smart TiVi còn có tích hợp chức năng thu và giải mã truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2 (Digital Video Broadcasting — Second Generation Terrestrial). 
Set Top Box DVB-T2 là bộ giải mã truyền hình số mặt đất DVB-T2, có chức năng giải mã tín hiệu truyền hình được sử dụng như một thiết bị bổ trợ cho các TiVi không tích hợp sẵn chức năng thu DVB-T2.
Căn cứ theo Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông hiện hành là Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT (còn được gọi là danh mục hàng hóa nhóm 2 hoặc danh mục thiết bị bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy). Thủ tục nhập khẩu, kinh doanh Smart TiVi DVB-T2 và đầu thu truyền hình DVB-T2 Set Top Box có hoặc không có Wifi bao gồm các bước như sau:

1. Quy trình và thủ tục nhập khẩu, chứng nhận và công bố hợp quy đối với Smart TiVi, DVB-T2 TiVi, DVB-T2 Set Top Box

1.1 Thủ tục áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu:

(2) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng
(3) Chứng nhận hợp quy (trong trường hợp Smart TiVi và DVB-T2 Set Top Box có thu phát Wi-Fi)
(4) Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho lô hàng nhập khẩu
(5) Thử nghiệm hiệu suất năng lượng và công bố nhãn năng lượng (chỉ áp dụng đối với TiVi)
(6) Dán tem hợp quy (và nhãn năng lượng đối với TiVi) lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường

1.2 Thủ tục áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước:

(1) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng
(2) Chứng nhận hợp quy (trong trường hợp Smart TiVi và DVB-T2 Set Top Box có thu phát Wi-Fi)
(3) Công bố hợp quy cho Smart TiVi, DVB-T2 TiVi, DVB-T2 Set Top Box
(4) Thử nghiệm hiệu suất năng lượng và công bố nhãn năng lượng (chỉ áp dụng đối với TiVi)
(5) Dán tem hợp quy (và nhãn năng lượng đối với TiVi) lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường
Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ 01/04/2015 cá nhân và doanh nghiệp không được phép sản xuất, nhập khẩu các TiVi mà không có tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ hướng dẫn thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, để tìm hiểu thêm về thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng, vui lòng tham khảo bài viết hướng dẫn của chúng tôi qua link này

2. Xác định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho sản phẩm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho Smart TiVi và DVB-T2 Set Top Box sẽ được xác định căn cứ theo các công nghệ thu phát sóng vô tuyến được áp dụng trên thiết bị. Tùy theo thông số kỹ thuật, các công nghệ và tần số thu phát sóng vô tuyến ứng dụng, một model máy tính để bàn sẽ phải đo kiểm, thử nghiệm theo những Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành liệt kê dưới đây:
RF: Quy chuẩn về chức năng thu phát sóng vô tuyến điện
EMC: Quy chuẩn về tương thích điện từ 
-   QCVN 54:2011/BTTTT (RF Wifi 802.11 b/g/n - 2.4 GHz)
-   QCVN 65:2013/BTTTT (RF Wifi 802.11 a/n/ac - 5 GHz)
-   QCVN 112:2017/BTTTT (EMC cho Wi-Fi)
-   QCVN 63:2012/BTTTT (Quy chuẩn về DVB-T2 bao gồm cả yêu cầu về tương thích điện từ EMC theo QCVN 118:2018/BTTTT)
DVB-T2 TiVi, DVB-T2 Set Top Box không có các chức năng thu phát Wi-Fi chỉ thuộc diện bắt buộc phải Công bố hợp quy theo tiêu chuẩn QCVN 63:2012/BTTTT (không phải Chứng nhận hợp quy)

3. Thử nghiệm, đo kiểm sản phẩm, hàng hóa theo các quy chuẩn áp dụng theo quy định của Bộ TT & TT

Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho ExtendMax tiến hành đo kiểm, thử nghiệm thiết bị tại các Phòng thử nghiệm trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc Phòng thử nghiệm nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Viễn Thông thừa nhận kết quả đo kiểm, thử nghiệm
Thông thường, quá trinh thử nghiệm sẽ kéo dài 2 tuần riêng cho QCVN 63:2012/BTTTT và 1-2 tuần đối với các quy chuẩn áp dụng cho Wi-Fi.

4. Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho Smart TiVi và DVB-T2 Set Top Box có tính năng kết nối không dây Wi-Fi

Bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy bao gồm:

- Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của Cục Viễn thông
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ lần đầu).
- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.
- Hình ảnh thực tế của sản phẩm.
- Kết quả đo kiểm, thử nghiệm thiết bị

5. Nộp bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy tại Trung tâm kiểm định và Chứng nhận – Cục Viễn Thông

Căn cứ theo địa điểm đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới một trong các Trung tâm kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 tại Hà Nội – Các Doanh nghiệp Miền Bắc
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 tại TP. HCM – Các Doanh nghiệp Miền Nam
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 tại Đà Nẵng – Các Doanh nghiệp Miền Trung
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận sẽ xem xét, đánh giá bộ hồ sơ Chứng nhận của Doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng  nhận hợp quy nếu bộ hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn Thông
Quá trình xử lý, đánh giá, cấp Giấy Chứng nhận hợp quy thông thường kéo dài 2 tuần.

6. Công bố hợp quy cho Smart TiVi, DVB-T2 TiVi và DVB-T2 Set Top Box

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tục Công bố hợp quy áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu:

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho lô hàng nhập khẩu theo quy định tại Nghị Định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT, bao gồm
(1) Biểu mẫu đánh giá sự phù hợp theo Nghị Định 74/2018/NĐ-CP
(2) Bản sao giấy đăng ký kiểm tra chất lượng của lô hàng
(3) Mẫu dấu ICT đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần đầu hoặc có sự thay đổi về mẫu dấu
(4) Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm
(5) Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm (đối với sản phẩm có chức năng thu phát sóng)
Doanh nghiệp Công bố hợp quy lần đầu sẽ cần làm thủ tục xin cấp mã CODE ICT và đăng ký mẫu dấu hợp quy ICT (tem hợp quy ICT) với Cục Viễn Thông
Các bước trên là toàn bộ các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm một cách tuân thủ toàn diện các quy định của pháp luật và văn bản dưới luật về thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông
Smart TiVi và DVB-T2 TiVi còn thuộc diện bắt buộc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu và Công bố nhãn năng lượng theo quy định tại Quyết định số 04/2017/QD-TTg. Thủ tục công bố nhãn năng lượng thực hiện ở Bộ Công thương, chúng tôi sẽ hướng dẫn thông qua một bài viết khác. 

7. Mẫu giấy Chứng nhận hợp quy cho Smart TiVi có Wi-Fi và DVB-T2

Chứng nhận hợp quy cho Smart TiVi có Wi-Fi và DVB-T2

8. Mẫu giấy Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy cho Smart TiVi có DVB-T2 (sản xuất trong nước)

Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy cho Smart TiVi có DVB-T2


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard