Danh sách hàng hoá khai sai mã HS, sai tên hàng 2019

Tổng hợp Danh sách hơn 1000 mặt hàng Doanh nghiệp rất thích Khai báo Hải quan SAI Tên hàng, SAI Công dụng, SAI mã HS code để GIẢM thuế XK, NK được cập nhật 2019.

Ngày 22/03/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có Quyết định số 583/QĐ-TCHQ về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu RỦI RO về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế, có hiệu lực từ ngày 01/04/2019, thay thế Quyết định số 2844/QĐ-TCHQ ngày 28/9/2018, Quyết định số 3495/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2018. Hiện tại, TCHQ đã hướng dẫn các Cục / CCHQ tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức Hải Quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Quyết định số 583/QĐ-TCHQ ngày 22/03/2019. Tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả Danh mục để kiểm tra việc khai báo của người khai hải quan về tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong và sau thông quan. 

Bấm để tải về file pdf 87 trang Phụ lục I, II, III, Danh mục hàng hóa XK, NK RỦI RO về áp dụng mức thuế, rủi ro về Phân loại theo Quyết định số 583/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.  

Tổng hợp Danh sách hơn một ngàn mặt hàng XNK năm 2019 thường được công chức Hải quan SOI về Mã HS code, Tên hàng / Công dụng + Thường được ưu tiên chuyển luồng 3 đi kiểm tra thực tế. Mời tham khảo:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard