4823.90.99 Thanh giấy kraft cách điện chưa tẩy trắng loại ZF định lượng 1001g/m2 hình chữ nhật kích thước (T) 6mm x (W) 10mm x (L) 1900mm dùng cho sản xuất máy biến thế phân phối -Sản phẩm giấy dạng thanh, kích thước 1900mm x 10mm x 6mm (dài x rộng x dày), hai cạnh bên đã gia công nhẵn, chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ, chưa nhuộm màu, chưa trang trí hay in bề mặt. - Công ty TNHH ABB

7150/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 1 tại thông báo số 405/TB-KĐ1 ngày 31/08/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo:
Mục 1: Thanh giấy kraft cách điện chưa tẩy trắng loại ZF định lượng 1001g/mhình chữ nhật kích thước (T) 6mm x (W) 10mm x (L) 1900mm dùng cho sản xuất máy biến thế phân phối, hàng mới 100%
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH ABB. Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Mã số thuế: 0100114441
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10205837203/A12 ngày 12/06/2018 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan TP.Hà Nội
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm giấy dạng thanh, kích thước 1900mm x 10mm x 6mm (dài x rộng x dày), hai cạnh bên đã gia công nhẵn, chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ, chưa nhuộm màu, chưa trang trí hay in bề mặt.
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm giấy dạng thanh, kích thước 1900mm x 10mm x 6mm (dài x rộng x dày), hai cạnh bên đã gia công nhẵn, chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ, chưa nhuộm màu, chưa trang trí hay in bề mặt.
thuộc nhóm 48.23 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo”, phân nhóm 4823.90 "- Loại khác”, phân nhóm "-- Loại khác’’, mã số 4823.90.99 “--- Loại khác’’ tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard