Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy máy tính xách tay

Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy máy tính xách tay

Công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT (hoặc thông tư sẽ thay thế thông tư này trong tương lai). Thủ tục nhập khẩu máy tính xách tay bao gồm các khâu: Đăng ký kiểm tra chất lượng, thử nghiệm mẫu điển hình, xin Giấy chứng nhận hợp quy, lập bản tự đánh giá phù hợp (bản công bố hợp quy) cho máy tính và pin lithium sử dụng cho máy tính nhâp khẩu, dán tem hợp quy ICT trước khi lưu hành sản phẩm ra thị trường.

Các thủ tục tiến hành Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy laptop như sau:

1. Xác định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho máy tính xách tay sẽ được xác định căn cứ theo các công nghệ thu phát sóng vô tuyến được áp dụng trên thiết bị. Tùy theo thông số kỹ thuật, các công nghệ và tần số thu phát sóng vô tuyến ứng dụng, một model máy tính xách tay sẽ phải đo kiểm, thử nghiệm theo những Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành liệt kê dưới đây:
RF: Quy chuẩn về chức năng thu phát sóng vô tuyến điện
EMC: Quy chuẩn về tương thích điện từ 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng trước ngày 01/10/2017 - Căn cứ theo Thông tư 05/2014/TT-BTTTT:
-   QCVN 54:2011/BTTTT (RF Wifi 802.11 b/g/n - 2.4 GHz)
-   QCVN 65:2013/BTTTT (RF Wifi 802.11 a/n/ac - 5 GHz)
-   QCVN 112:2017/BTTTT (EMC – Bắt buộc áp dụng cho thủ tục Công bố hợp quy, đánh giá sự phù hợp)
-   QCVN 118:2018 (EMI – Bắt buộc áp dụng cho thủ tục Công bố hợp quy, đánh giá sự phù hợp)
-   QCVN 101:2016/BTTTT (Quy chuẩn về Pin Lithium – Bắt buộc áp dụng cho thủ tục Công bố hợp quy, đánh giá sự phù hợp)
Ngoài ra khi máy tính xách tay có ứng dụng thêm các công nghệ thu phát sóng vô tuyến điện khác như GSM (2G), W-CDMA (3G), LTE (4G) thì thiết bị sẽ phải thử nghiệm thêm các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các tần số thu phát song này.
Trong trường hợp máy tính xách tay không có các chức năng thu phát sóng vô tuyến, thiết bị chỉ thuộc diện bắt buộc phải Công bố hợp quy theo QCVN 118:2018/BTTTT và QCVN 101:2016/BTTTT (không phải Chứng nhận hợp quy).

2. Thử nghiệm, đo kiểm máy tính xách tay theo các quy chuẩn cần thiết

Doanh nghiệp tiến hành đo kiểm, thử nghiệm thiết bị tại các Phòng thử nghiệm trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc Phòng thử nghiệm nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Viễn Thông thừa nhận kết quả đo kiểm, thử nghiệm
Thông thường, quá trinh thử nghiệm máy tính xách tay sẽ kéo dài 2 tuần.

3. Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho máy tính xách tay

Bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho laptop bao gồm:

  • Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của Cục Viễn thông
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.
  • Hình ảnh thực tế của sản phẩm.
  • Kết quả đo kiểm, thử nghiệm thiết bị

4. Nộp bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy tại Trung tâm kiểm định và Chứng nhận – Cục Viễn Thông

Căn cứ theo địa điểm đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới một trong các Trung tâm kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 tại Hà Nội – Các Doanh nghiệp Miền Bắc
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 tại TP. HCM – Các Doanh nghiệp Miền Nam
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 tại Đà Nẵng – Các Doanh nghiệp Miền Trung
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận sẽ xem xét, đánh giá bộ hồ sơ Chứng nhận của Doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng  nhận hợp quy nếu bộ hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn Thông
Quá trình xử lý, đánh giá, cấp Giấy Chứng nhận hợp quy thông thường kéo dài 2 tuần.

5. Công bố hợp quy cho máy tính xách tay

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy và bao gồm cả Công bố hợp quy Pin Lithium sử dụng cho sản phẩm tại Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.

5.1 Công bố hợp quy cho máy tính xách tay nhập khẩu:

Doanh nghiệp lập hồ sơ đánh giá sự phù hợp cho lô hàng nhập khẩu và nộp kèm theo giấy chứng nhận hợp quy

5.2 Công bố hợp quy cho máy tính xách tay sản xuất trong nước

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ Công bố hợp quy bao gồm các tài liệu dưới đây để nộp lên tổ chức chứng nhận của Cục Viễn Thông
- Giấy chứng nhận hợp quy
- Bản tự đánh giá sự phù hợp cho các quy chuẩn chưa được chứng nhận hợp quy
- Bản Công bố hợp quy
- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm
Các bước trên là toàn bộ các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm một cách tuân thủ toàn diện các quy định của pháp luật và văn bản dưới luật về thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin

6. Mẫu giấy Chứng nhận hợp quy cho máy tính xách tay

7. Mẫu giấy Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy cho máy tính xách tay

(Từ tháng 8/2018 thì Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy chỉ áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước)

8. Mẫu giấy Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy cho pin lithium sử dụng cho máy tính xách tay

(Từ tháng 8/2018 thì Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy chỉ áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước)
Tìm hiểu thêm về:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard