3818.00.00 Tấm Silicon wafers, dùng sản xuất pin năng lượng mặt trời, CTHH: Si, mã Cas: 7440-21-3 - Tấm Silicon đã được kích tạp dùng trong điện tử, dạng đĩa, đường kính x độ dày ~ 200mm x 0.72mm - Công ty TNHH năng lượng mặt trời RENTECHS

818/TB-TCHQ ngày 13/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
    Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt NamThông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 1904/TB-KĐ3 ngày 15/11/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo:
Mục 1: Tấm Silicon wafers, dùng sản xuất pin năng lượng mặt trời, CTHH: Si, mã Cas: 7440-21-3. Hàng mới 100% (Mẫu 2: niêm phong hải quan: AB/15019222, AB/15019302)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH năng lượng mặt trời RENTECHS
Địa chỉ: số 52/5, đường 22 tháng 12, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
MST: 3702484519.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10294349193/A11 ngày 23/10/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm Silicon đã được kích tạp dùng trong điện tử, dạng đĩa, đường kính x độ dày ~ 200mm x 0.72mm
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm Silicon đã được kích tạp dùng trong điện tử, dạng đĩa, đường kính x độ dày ~ 200mm x 0.72mm thuộc chương 38 “Các sản phẩm hóa chất khác”, mã số 3818.00.00 “Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự; các hợp chất hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử. ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard