Phân loại mặt hàng có tên khai báo “hệ thống khuôn dùng để đúc bê tông bằng nhôm”

4620/TCHQ-TXNK ngày 17/07/2019
Kính gửi:
-     Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
-     Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tâm Bình An.
(Địa chỉ: số 03 Bùi Đình Túy, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Mình)
     Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/19/TBA-KN ngày 15/03/2019 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tâm Bình An (Công ty) vướng mắc phân loại mặt hàng có tên khai báo “hệ thống khuôn dùng để đúc bê tông bằng nhôm” nhập khẩu theo tờ khai số 10233881082/A11 ngày 19/11/2018 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) và báo cáo của Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KVI tại công văn số 2530/HQKV1-TTXNK ngày 16/04/2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
       Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
     Căn cứ Chú giải Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 76.10 và nhóm 84.80;
    Trên cơ sở kết quả giám định của Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng (số 18C02HQ1010872-01 ngày 05/12/2018), Công ty TNHH giám định Bảo Định (số 18/11/1929/HP/TQ ngày 30/11/2018), Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (số 0531/N1.18/TĐ ngày 28/12/2018) đối với hàng hóa có tên khai báo “hệ thống khuôn dùng để đúc bê tông bằng nhôm” nhập khẩu theo tờ khai nêu trên, được các tổ chức giám định kiểm tra, giám định và xác định: Hàng dùng để lắp ghép với nhau tạo nên một hệ thống thiết bị thi công xây dựng, có tên gọi là: hệ thống ván khuôn (formwork), còn được gọi là cốp pha/khuôn đúc bê tông (khuôn đúc khoáng vật), bằng nhôm và thép, dùng để đúc bê tông cho các kết cấu sàn, cột, dầm, đà, tường, cầu thang... của công trình xây dựng nhà cao tầng. Hệ thống bao gồm các bộ phận chính: Ván khuôn bằng nhôm định hình có kích thước khác nhau; cột chống, ống nhựa, khớp nối, bu lông, êcu, đai ốc, cáp giằng và các phụ kiện lắp đặt khác, được phân loại như sau:
-     Các khuôn nhôm định hình hay gọi là ván khuôn bằng nhôm định hình khép kín (có thành khuôn để đảm bảo vật liệu đổ vào khuôn khép kín) thuộc nhóm 84.80 “Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi), Carbide kim loại, thủy tinh, khoáng vật, cao su hay plastic”, mã số 8480.60.00 Khuôn đúc khoáng vật”. Các phụ kiện lắp cùng khuôn để đảm bảo khuôn đúc được khoáng vật (như: ecu hay đai ốc) được phân loại cùng khuôn.
-     Các cột chống, cáp giằng và phụ kiện khác được phân loại theo chất liệu hoặc cấu tạo, tính năng, công dụng của từng mặt hàng thực tế.
    Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KVI kiểm tra, xác định mã số hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai nêu trên đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và hướng dẫn trên của Tổng cục Hải quan.
     Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tâm Bình An biết và thực hiện./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard