7229.90.91 DÂY THÉP HỢP KIM JIS SUJ2Z S)AIP 7.4MM ( COLD HEADING QUALITY STEEL WIRES ) Hàm lượng Crom 1.44%. - Dây thép hợp kim, dạng cuộn, trong đó Crom là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng Crom = 1,42% tính theo trọng lượng), không phải thép gió, không phải thép silic-mangan, được kéo nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, đường kính 7,4mm - Công Ty TNHH PSB VINA

7158/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quanNghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại Thông báo số 359/TB-KĐ3 ngày 22/02/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan Thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: DÂY THÉP HỢP KIM JIS SUJ2Z S)AIP 7.4MM ( COLD HEADING QUALITY STEEL WIRES ) Hàm lượng Crom 1.44%. Hàng mới 100% (mục 01 PLTK).
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công Ty TNHH PSB VINA
Địa chỉ: Lô C_2G_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. MST: 3702647996.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10239318531/A12 ngày 18/12/2018 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục HQ tỉnh Bình Dương
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
Dây thép hợp kim, dạng cuộn, trong đó Crom là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng Crom = 1,42% tính theo trọng lượng), không phải thép gió, không phải thép silic-mangan, được kéo nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, đường kính 7,4mm
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:
Dây thép hợp kim, dạng cuộn, trong đó Crom là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng Crom = 1,42% tính theo trọng lượng), không phải thép gió, không phải thép silic-mangan, được kéo nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, đường kính 7,4mm
thuộc nhóm 72.29 “Dây thép hợp kim khác ”, phân nhóm 7229.90 "- Loại khác’’, phân nhóm "-- Loại khác”, mã số 7229.90.91 “--- Có hàm lượng crôm từ 0,5% trở lên tính theo trọng lượng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (tương ứng với mã số 9811.00.90 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi riêng)
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard