8529.90.94 Cover Bottom AT. - Tấm bằng magie đã được gia công thành hình dạng nhất định để phù hợp sử dụng cho màn hình giải trí của ô tô, có công dụng là khung đỡ phía sau và tản nhiệt cho màn hình. - Công ty TNHH Halla Electronics Vina

7171/TB-TCHQ ngày 05/12/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard