2916.39.90 Chất DC (là dichlorobenzoyl peroxit) dạng bột khô màu trắng, kết hợp với polyester, bột đá và các hóa chất khác dùng để sx chất gắn kết dạng thỏi(C14H6C1404) - Dichlorobenzoyl peroxit, dạng bột, thường dùng trong công nghiệp nhựa. - Công ty cổ phần Phát triển công nghệ và Thiết bị mỏ

7145/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 6 tại Thông báo số 189/TB-KĐ6 ngày 14/5/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
     1. Tên hàng theo khai báo: Chất DC (là dichlorobenzoyl peroxit) dạng bột khô màu trắng, kết hợp với polyester, bột đá và các hóa chất khác dùng để sx chất gắn kết dạng thỏi(C14H6C1404), hàng mới 100%
    2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Phát triển công nghệ và Thiết bị mỏ
Địa chỉ: số 3 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân Mã số thuế: 0100888822
    3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10218721101/A11 ngày 25/08/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
    4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dichlorobenzoyl peroxit, dạng bột, thường dùng trong công nghiệp nhựa.
    5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dichlorobenzoyl peroxit, dạng bột, thường dùng trong công nghiệp nhựa.
thuộc nhóm 29.16 “Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa no, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng”, phân nhóm: " - Axit carboxylic thơm đơn chức, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:”, phân nhóm 2916.39  "-- Loại khác: ” mã số 2916.39.90: “--- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard