3213.10.00 Bộ bút màu trang trí bánh 10 chiếc/bộ, hiệu Chefmaster; đóng gói 10 chiếc/bộ/hộp; Mã hàng: 3358 - Bộ bút màu vẽ, thành phần là chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp, dùng để vẽ trang trí trong thực phẩm, đã đóng gói bán lẻ 10 bút/bộ/hộp - Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Thực phẩm Hoàng Lâm

7165/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
    Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại Thông báo số 48/TB-KĐ1 ngày 22/01/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Bộ bút màu trang trí bánh 10 chiếc/bộ, hiệu Chefmaster; đóng gói 10 chiếc/bộ/hộp; Mã hàng: 3358; HSD: 18 tháng, mới 100% (mục 35 tờ khai hải quan)
2.  Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Thực phẩm Hoàng Lâm;
Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
MST: 0101563760
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10222692002/A12 ngày 18/9/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Sân bay Quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP.Hà Nội.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bộ bút màu vẽ, thành phần là chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp, dùng để vẽ trang trí trong thực phẩm, đã đóng gói bán lẻ 10 bút/bộ/hộp
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bộ bút màu vẽ, thành phần là chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp, dùng để vẽ trang trí trong thực phẩm, đã đóng gói bán lẻ 10 bút/bộ/hộp
thuộc nhóm 32.13 “Chất màu dùng cho nghệ thuật hội họa, học đường hoặc sơn bảng hiệu, chất màu pha (modifying tints), màu trang trí và các loại màu tương tự, ở dạng viên, tuýp, hộp, lọ, khay hay các dạng hoặc đóng gói tương tự" mã số 3213.10.00 "- Bộ màu vẽ" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard