Biểu mẫu và hướng dẫn khai C/O các loại

Toàn bộ biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết kê khai các loại form C/O xuất xứ hàng hóa XNK

Dưới đây là các quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, và toàn bộ biểu mẫu, hướng dẫn kê khai và căn cứ thực hiện thủ tục của các loại form C/O xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu để hưởng ưu đãi thuế theo quy định hiện hành.

Mẫu C/O
Văn bản điều chỉnh
Quy trình thủ tục và hồ sơ cấp CO
Form AANZ – ưu đãi thuế quan theo hiệp định khu vực thương mại tự do giữa các nước ASEAN, Australia và New Zealand
- Phụ lục III Thông tư 31/2015/TT-BCT
Form AI - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)
Chương II Thông tư 15/2010/TT-BCT
Form AJ - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)
Chương II Quy chế cấp CO form AJ ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT
Form AK - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)
- Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT

Form B - cấp theo quy định xuất xứ không ưu đãi
Điểm e Khoản 1 Điều 15 Nghị định 31/2018/NĐ-CP
Form CPTPP - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên  Thái Bình Dương (CPTPP)
Thực hiện quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP
Form D - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)
- Phụ lục VII Thông tư 22/2016/TT-BCT
Form E - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT
Form EAV - ưu đãi thuế quan theo hiệp định các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu (VNEAEUFTA)
- Phụ lục I Thông tư 21/2016/TT-BCT
Form S - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại Việt Nam - Lào
Chương II Thông tư 04/2010/TT-BCT
Form VC - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa Việt Nam và Chi - lê (VCFTA)
Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT
Form VJ - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế VJEPA
Chương II Thông tư 10/2009/TT-BCT
Form VK - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BCT
Form X - ưu đãi thuế quan theo hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Duy Thịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard