9027.90.10 Túi chứa mẫu khí thở (bằng nhựa) chuyên dùng để xét nghiệm, kiểm tra vi khuẩn cho máy định danh vi khuẩn H.Pylori bằng phương pháp đo quang phổ hồng ngoại POCone, dung tích 300m, dùng trong y tế, nối trực tiếp vào máy khi phân tích - Công ty TNHH Dược phẩm Quang Dương

7274/TB-TCHQ ngày 11/12/2018 thay thế thông báo số 7902/TB-TCHQ ngày 04/12/2017Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard