4823.40.29 Giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S, hiệu Sony - Giấy đã in dùng cho máy điện ghi trong ngành y (không sử dụng ghi điện tâm đồ), dạng tờ, kích thước (90* 100)mm - Công ty TNHH Đầu tư thế giới thương mại Thiên Phúc

7161/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 1276/TB-KĐ3 ngày 06/07/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S, hiệu Sony, mới 100% (Mục 2)
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Đầu tư thế giới thương mại Thiên Phúc. )ịa chỉ: 215/8 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 839778989    
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10203332080/A11 ngày 29/05/2018 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy đã in dùng cho máy điện ghi trong ngành y (không sử dụng ghi điện tâm đồ), dạng tờ, kích thước (90*100)mm 
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy đã in dùng cho máy điện ghi trong ngành y (không sử dụng ghi điện tâm đồ), dạng tờ, kích thước (90* 100)mm
thuộc nhóm 48.23 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo”, phân nhóm 4823.40 " Dạng cuộn, tờ và đĩa, đã in dùng cho máy ghi tự động”, phân nhóm "-- Dùng cho máy điện ghi trong ngành y”, mã số 4823.40.29 “--- Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard