3302.90.00 Chocolate Flavour - chất phụ gia thức ăn chăn nuôi - Chế phẩm gồm hỗn hợp các chất thơm, Zeolite, silic dioxit,.., dạng bột, đóng gói 2kg/túi, dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi - Công ty TNHH NN & CN Chăn nuôi Nguyên Xương

Ộ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
V/v Mã HS của hàng hóa nhập khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015
 Kính gửi: Công ty TNHH NN & CN Chăn nuôi Nguyên Xương
(259/20A, Lãnh Binh Thăng, P.12, Q.11, TP. Hồ Chí Minh)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn 270515/CV-2015NX ngày 01/6/2015 của Công ty TNHH NN & CN Chăn nuôi Nguyên Xương đề nghị cho biết chính xác mã HS của mặt hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
l. Về phân loại:
Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Mặt hàng có tên khai báo là: Chocolate Flavour - chất phụ gia thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tại tờ khai số 100226304620/A11 ngày 04/12/2014 và có kết quả phân tích tại Thông báo 688/TB-PTPLHCM ngày 27/03/2015 là "Chế phẩm gồm hỗn hợp các chất thơm, Zeolite, silic dioxit,.., dạng bột, đóng gói 2kg/túi, dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi".
+ Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: Tại Chương 33 nội dung nhóm 33.02 "Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống".
- Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 33.02:
Trong nhóm này bao gồm các hỗn hợp đáp ứng các điều kiện chúng là có tính chất của các lọai nguyên liệu đề dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa hay để sản xuất thực phẩm (ví dụ như chất thơm dùng trong các loại bánh ngọt, các loại mứt kẹo, các loại đồ uống) hoặc để dùng trong các ngành công nghiệp sản xuất khấc (ví dụ trong nhà máy xà phòng).
(7) Các hỗn hợp có hoặc không kết hợp với một chất pha hoặc một chất nền hoặc chất có chứa cồn, của các sản phẩm của các chương khác (như gia vị chẳng hạn) với một hay nhiều chất thơm (tinh dầu, chất tựa nhựa, cấc chất chiết xuất của nhựa dầu hoặc các chất thơm nhân tạo), nhưng với điều kiện là các chất này tạo nên một thành phần cơ bản trong các hỗn hợp này.
- Theo khai báo của Công ty, mẫu hàng có mã số khai báo 2309.90.90. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: Tại Chương 23 nội dung nhóm 23.09 "Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật"
Tham khảo Chú giải Chi tiết HS nhóm 23.09 thì:
(C) CẮC CHẾ PHẨM SỬ DỤNG TRONG CHẾ BIẾN THỨC ĂN HOÀN CHỈNH HOẶC THỨC ĂN BỔ SUNG ĐƯỢC MÔ TẢ Ở MỤC (A) VÀ (B) Ở TRÊN
Các chế phẩm này, được biết đến với tên thương mại là theo sản phẩm "hỗn hợp vi lượng”, nói chung, là hỗn hợp các thành phần gồm một số chất (đôi khi được gọi là chất phụ gia) mà bản chất và tỉ lệ thay đổi theo yêu cầu về sản phẩm động vật. Các chất này được chia thành ba loại:
(1) Các chất này giúp cho tiêu hoá dễ dàng thức ăn và nói chung, bảo đàm rằng động vật giúp cho việc sử dụng thức ăn của động vật được dễ dàng và bảo vệ sức khoẻ cho gia súc: vitamin hoặc tiền vitamin, amino axit, kháng sinh, kháng trùng cầu, chất vi lượng, chất tạo nhũ, hương liệu và chất kích thích ngon miệng...
(2) Các chất này được dùng để bảo quản thức ăn chăn nuôi (nhất là các chất béo) cho đến khi được đưa ra cho gia súc ăn: chất ổn định tính, chất chống oxy hoá,...
(3) Các chất giữ vai trò là chất mang và có thể gồm một hoặc nhiều chất dinh dưỡng hữu cơ (bột mịn hoặc bột thô của sắn hoặc đậu tương; bột xay mót, nấm men, các phế liệu khác của công nghiệp thực phẩm,..,) hoặc các chất vô cơ (thí dụ: magiê, đá phấn, cao lanh, muối, phosphat),
Như vậy, các sản phẩm thuôc nhóm này là hỗn hợp nhiều chất như vitamin hoặc tiền vitamin, amino axit, kháng sinh, kháng trùng cầu, chất vì lượng, chất tạo nhũ, hương liệu hoặc chất kích thích ngon miệng được trộn với nhau để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích giúp cho động vật tiêu hóa tốt hơn; hay các chất bổ sung vào nhằm bảo quản thức ăn chăn nuôi hay các chất làm chất nền cho thức ăn chăn nuôi. Nếu mặt hàng là đơn chất với rnôt chất mang khác thì đươc phân loại vào từng nhóm cụ thể cho đơn chất đó đã đươc chi tiết trong Danh muc hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Ví dụ, mặt hàng là vitamin dùng cho thức ăn chăn nuôi thì phải được phân loại vào nhóm vitamin thuộc nhóm 29.36 của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu hay mặt hàng là kháng sinh dùng trong thức ăn chăn nuôi thì phải được phân loại vào kháng sinh thuộc nhóm 29.41
Theo đó, mặt hàng có kết quả phân tích là "Chế phẩm thành phần gồm hỗn hợp các chất thơm, Zeolite, silic dioxit,... dạng bột, đóng gói 2kg/túi, dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi" đây là chế phẩm tạo mùi hương cho thức ăn chăn nuôi và chế phẩm này có thành phần chủ yếu là chất tạo hương không phải là hỗn hợp của nhiều chất để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi nên không phù hợp phân loại vào nhóm 23.09
Do vậy, mặt hàng có kết quả phân tích là "Chế phẩm thành phần gồm hỗn hợp các chất thơm, Zeolite, silic dioxit,... dạng bột, đóng gói 2kg/túi, dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi" đây là hỗn hợp các chất thơm, và theo chú giải chi tiết nhóm 33.02 thì hỗn hợp các hương liệu đựợc dùng trong các ngành công nghiệp khác, không loại trừ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi nên được phân loại vào nhóm 33.02 là phù hợp.
Như vậy, mặt hàng đã được phân loại tại Thông báo số 4084/TB-TCHQ ngày 07/5/2015 của Tổng cục Hải quan có mã HS là 3302.90.00 là phù hợp với tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa.
2. Về khai báo hải quan:
Đề nghị Công ty nghiên cứu điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để khai báo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH NN & CN Chăn nuôi Nguyên Xương biết và thực hiện./.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard