7210.70.11 Tôn 5 sóng, chất liệu thép mạ kẽm bằng phương pháp điện phân, dùng để làm mái nhà kho, dày 0.4mm, rộng 1m, dài 10m. Hàng hóa sử dụng trong xây dựng, lắp đặt nhà máy Nhiệt Điện Hải Dương - Sản phẩm thép không hợp kim (hàm lượng C: 0,043% tính theo trọng lượng) được cán phẳng, dạng lượn sóng, chiều rộng tấm trên 600 mm, dày 0,4 mm, hai mặt được mạ trước khi sơn phủ - Công ty HH CTXD ĐL An Huy 1 - Thầu phụ gói 2A Dự án NM nhiệt điện Hải Dương

7156/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 341/TB-KĐ6 ngày 14/11/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 6 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Tôn 5 sóng, chất liệu thép mạ kẽm bằng phương pháp điện phân, dùng để làm mái nhà kho, dày 0.4mm, rộng 1m, dài 10m. Hàng hóa sử dụng trong xây dựng, lắp đặt nhà máy Nhiệt Điện Hải Dương. Hàng mới 100% (mục 02 PLTK).
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty HH CTXD ĐL An Huy 1 - Thầu phụ gói 2A Dự án NM nhiệt điện Hải Dương
Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. MST: 0801180097.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10228637393/A11 ngày 22/10/2018 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu Hữu Nghị - Cục HQ tỉnh Lạng Sơn.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
    Sản phẩm thép không hợp kim (hàm lượng C: 0,043% tính theo trọng lượng) được cán phẳng, dạng lượn sóng, chiều rộng tấm trên 600 mm, dày 0,4 mm, hai mặt được mạ trước khi sơn phủ
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm thép không hợp kim (hàm lượng C: 0,043% tính theo trọng lượng) được cán phẳng, dạng lượn sóng, chiều rộng tấm trên 600 mm, dày 0,4 mm, hai mặt được mạ trước khi sơn phủ
thuộc Nhóm 72.10 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng ”, phân nhóm 7210.70 "- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic ”, phân nhóm "-- Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm ”, mã số 7210.70.11 “--- Được sơn ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard