8541.40.21 Tấm tế bào quang điện đơn tinh thể - Tế bào quang điện đơn tinh thể có lớp chặn, chưa lắp ráp, cấu tạo silicon và điện cực kim loại, không có các điốt để chỉnh lưu dòng điện - Công ty TNHH Trina Solar (Vietnam) Science & Technology

6589/TB-TCHQ ngày 09/11/2018Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard