4802.61.99 Giây chưa tâm, thâm keo dùng làm nguyên liệu sản xuất lớp mặt ván ép công nghiệp, định lượng 70g/m2, chiều rộng: 1255mm, 144 cuộn. - Giấy không tráng phủ loại 1 lớp, bề mặt không bóng, không có hoa văn trang trí, đã được nhuộm màu toàn bộ (màu nâu), có hàm lượng bột giấy cơ học hoặc cơ-hóa trên 10% (tính theo trọng lượng), định lượng 70g/m2, dạng cuộn, khổ 125cm, dùng trong sản xuất ván ép công nghiệp - Công ty TNHH đầu tư và phát triển Vinawood.

7228/TB-TCHQ ngày 20/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại Thông báo số 229/TB-KĐ1 ngày 15/05/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Giây chưa tâm, thâm keo dùng làm nguyên liệu sản xuất lớp mặt ván ép công nghiệp, định lượng 70g/m2, chiều rộng: 1255mm, 144 cuộn. Hàng mới 100% (Mục 1)
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH đầu tư và phát triển Vinawood. Địa chỉ: Số 92 Đường Thiên Đức, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mã số thuế: 0101443463
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10252801986/A12 ngày 13/03/2019 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan TP.Hà Nội
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy không tráng phủ loại 1 lớp, bề mặt không bóng, không có hoa văn trang trí, đã được nhuộm màu toàn bộ (màu nâu), có hàm lượng bột giấy cơ học hoặc cơ-hóa trên 10% (tính theo trọng lượng), định lượng 70g/m2, dạng cuộn, khổ 125cm, dùng trong sản xuất ván ép công nghiệp
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy không tráng phủ loại 1 lớp, bề mặt không bóng, không có hoa văn trang trí, đã được nhuộm màu toàn bộ (màu nâu), có hàm lượng bột giấy cơ học hoặc cơ-hóa trên 10% (tính theo trọng lượng), định lượng 70g/m2, dạng cuộn, khổ 125cm, dùng trong sản xuất ván ép công nghiệp
thuộc nhóm 48.02 “Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công ”, phân nhóm " - Giấy và bìa khác, có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc cơ - hoả trên 10% so với tổng bột giấy tính theo trọng lượng”, phân nhóm 4802.61 "- Dạng cuộn ”, phân nhóm “--- Loại khác ”, mã số 4802.61.99 “  ----Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard