3103.11.10 SUPER PHOSPHAT KÉP (TSP) (Ca(H2P04)2); dạng hạt, P2O5 >= 44%, Axit tự do=< 4%, độ ẩm =< 5%, Cd=< 12ppm. Trọng lượng 50kg/bao hai lớp PP/PE do TQSX - Canxi dihydrogen phosphate Ca(H2PO4)2.H2O, có hàm lượng P2O5 lớn hơn 35% tính theo trọng lượng, dạng hạt, đóng gói 50kg/bao. (phù hợp dùng làm thức ăn chăn nuôi theo chú giải SEN) - Công ty TNHH Thương mại Thủy Ngân

7162/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại Thông báo số 91/TB-KĐ1 ngày 01/02/2019 và số 152/TB-KĐ1 ngày 25/03/2019 (đính chính Thông báo số 91/TB-KĐ1 ngày 01/02/2019) và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: SUPER PHOSPHAT KÉP (TSP) (Ca(H2P04)2); dạng hạt, P2O5 >= 44%, Axit tự do=< 4%, độ ẩm =< 5%, Cd=< 12ppm. Trọng lượng 50kg/bao hai lớp PP/PE do TQSX (mục 1 tờ khai hải quan)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại Thủy Ngân; 
Địa chỉ: Tổ 1, phường Hợp Minh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái;
MST: 5200296057
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10223068322/A11 ngày 20/9/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Ga ĐSQT Lào Cai - Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Canxi dihydrogen phosphate Ca(H2PO4)2.H2O, có hàm lượng P2O5 lớn hơn 35% tính theo trọng lượng, dạng hạt, đóng gói 50kg/bao. (phù hợp dùng làm thức ăn chăn nuôi theo chú giải SEN)
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Canxi dihydrogen phosphate Ca(H2PO4)2.H2O, có hàm lượng P2O5 lớn hơn 35% tính theo trọng lượng, dạng hạt, đóng gói 50kg/bao. (phù hợp dùng làm thức ăn chăn nuôi theo chú giải SEN)
thuộc nhóm 31.03 “Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân)”, phân nhóm "- Supephosphat”, phân nhóm 3103.11  " -- Chứa diphosphorus pentaoxide (P2O5) từ 35% trở lên tính theo trọng lượng”, mã số 3103.11.10 “--- Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard