8528.62.00 Phân loại mặt hàng máy chiếu - Máy chiếu model D20WU-HS hiệu Christie có các cổng kết nối HDMI, DVI-D, VGA, v.v là các cổng kết nối đặc trưng của các hệ thống xử lý dữ liệu.

7656/TCHQ-TXNK ngày 10/12/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard