4802.69.19 Giấy đã nhuộm màu đen toàn bộ chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ. đã được in trang trí một mặt, dạng tờ hình chữ nhật KT: (1250 x 2470 x 0,1 )mm +/- 2%. Định lượng 64g/m2. -Giấy một lớp đã nhuộm màu toàn bộ (không phải giấy nhuộm màu bề mặt), thành phần tính theo tổng trọng lượng bột giấy: 72,4% bột hóa học tẩy trắng và 27,6% bột giấy cơ học và hóa cơ, hàm lượng tro 16,2%, chưa thấm tẩm, chưa in trang trí, bề mặt chưa tráng phủ, định lượng 61,9 g/m2, dạng tờ hình chữ nhật (theo khai báo kích thước (1250x2470x0.1) mm); thuộc chủng loại giấy dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác, làm thẻ và băng chưa đục lỗ - Công ty TNHH XNK HUAWEI

7157/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
    Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 6 tại thông báo số 180/TB-KĐ6 ngày 07/05/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Giấy đã nhuộm màu đen toàn bộ chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ. đã được in trang trí một mặt, dạng tờ hình chữ nhật KT: (1250 x 2470 x 0,1 )mm +/- 2%. Định lượng 64g/m2. Mới 100% (Mục 1)
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH XNK HUAWEI. Địa chỉ: số 73B, Tổ 5, Khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Mã số thuế: 0108578269
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10250436314/A11 ngày 27/02/2019 tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy một lớp đã nhuộm màu toàn bộ (không phải giấy nhuộm màu bề mặt), thành phần tính theo tổng trọng lượng bột giấy: 72,4% bột hóa học tẩy trắng và 27,6% bột giấy cơ học và hóa cơ, hàm lượng tro 16,2%, chưa thấm tẩm, chưa in trang trí, bề mặt chưa tráng phủ, định lượng 61,9 g/m2, dạng tờ hình chữ nhật (theo khai báo kích thước (1250x2470x0.1) mm); thuộc chủng loại giấy dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác, làm thẻ và băng chưa đục lỗ
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy một lớp đã nhuộm màu toàn bộ (không phải giấy nhuộm màu bề mặt), thành phần tính theo tổng trọng lượng bột giấy: 72,4% bột hóa học tẩy trắng và 27,6% bột giấy cơ học và hóa cơ, hàm lượng tro 16,2%, chưa thấm tẩm, chưa in trang trí, bề mặt chưa tráng phủ, định lượng 61,9 g/m2, dạng tờ hình chữ nhật (theo khai báo kích thước (1250x2470x0.1) mm); thuộc chủng loại giấy dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác, làm thẻ và băng chưa đục lỗ
thuộc nhóm 48.02 “Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công", phân nhóm "- Giấy và bìa khác, có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc cơ - hóa trên 10% so với tổng bột giấy tính theo trọng lượng", phân nhóm 4802.69  "-- Loại khác ", phân nhóm “--- Loại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác" , mã số 4802.69.19 “---- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard