3402.20.15 Chất tẩy rửa White 7-L (4-089-03, dùng rửa công cụ, dụng cụ trong phòng thí nghiệm, 20 kg/can, CAS 25155-30-0) - Detergent - Chế phẩm làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt anion và không phân ly, dạng lỏng, đã đóng gói bán lẻ 20kg/can - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lata

7229/TB-TCHQ ngày 20/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 356/TB-KD3 ngày 22/02/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Chất tẩy rửa White 7-L (4-089-03, dùng rửa công cụ, dụng cụ trong phòng thí nghiệm, 20 kg/can, CAS 25155-30-0) - Detergent - hàng mới 100% (mục 1 tờ khai hải quan)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lata;
Địa chỉ: số nhà 63A/12 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội;
MST: 0105612754
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10238602932/A12 ngày 13/12/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt anion và không phân ly, dạng lỏng, đã đóng gói bán lẻ 20kg/can
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt anion và không phân ly, dạng lỏng, đã đóng gói bán lẻ 20kg/can
thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01" phân nhóm 3402.20 "Chế phẩm đã đóng gói để bán lẻ”, phân nhóm "- Dạng lỏng”, mã số 3402.20.15 “--- Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard