3004.39.00 Thuốc thú y dùng trong trại chăn nuôi: CP-CIN 20 - Thuốc thú y chứa oxytocin, sử dụng đường tiêm, đóng gói 100ml/lọ/hộp - Công ty cổ phần chăn nuôi c.p. Việt Nam

7230/TB-TCHQ ngày 20/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 390/TB-KĐ3 ngày 27/2/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc thú y dùng trong trại chăn nuôi: CP-CIN 20 (lOOml/lọ) - Nk theo TT24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 (mục 1 tờ khai hải quan)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần chăn nuôi c.p. Việt Nam;
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
MST: 3600224423
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10245450870/A12 ngày 22/01/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc thú y chứa oxytocin, sử dụng đường tiêm, đóng gói 100ml/lọ/hộp
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc thú y chứa oxytocin, sử dụng đường tiêm, đóng gói 100ml/lọ/hộp
thuộc nhóm 30.04 “Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ”, phân nhóm " - Loại khác, chứa hormon hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.37" mã số 3004.39.00 "- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard