TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER

a. Phạm vi trách nhiệm của người chuyên chở.
Người chuyên chở container có trách nhiệm "từ bãi container đến bãi container", điều này có thể phù hợp với trách nhiệm của người chuyên chở trong quy tắc Hamburg năm 1978. Ðối với Hague, trách nhiệm của người chuyên chở bắt đầu từ khi cẩu móc hàng ở cảng đi và kết thúc khi cẩu rời hàng ở cảng đến. Ở đây, trách nhiệm của người chuyên chở container có rộng hơn.

b. Ðiều khoản "không biết tình trạng hàng xếp trong container''
Trong việc vận chuyển hàng nguyên container (FCL/FCL), người gửi hàng tự lo việc đóng hàng vào, chất xếp, chèn lót sau đó giao nguyên container đã được niêm phong, kẹp chì cho người chuyên chở để chở đi. Vì vậy, người chuyên chở thường ghi chú trên vận đơn câu "việc đóng hàng, chất xếp, chèn lót, kiểm đếm và niêm phong container do người gửi hàng". Mục đích của họ nhằm tránh trách nhiệm đối với hàng hóa chứa trong container nếu khi giao hàng ở cảng đích dấu niêm phong, kẹp chì vẫn còn nguyên vẹn.

c. Xếp hàng trên boong.
Người chuyên chở tự cho mình quyền xếp hàng chứa trong container trên boong mà không bị coi là vi phạm hợp đồng vận tải. Ðiều kiện này được quốc tế chấp nhận vì tầu container được thiết kế thích hợp để chở container cả trên boong nhờ có các kết cấu giá đỡ, chất xếp chằng buộc thích hợp đặc biệt nên tầu vẫn hoạt động an toàn. Theo quy tắc Hague- Visby "Hàng thông thường phải xếp trong hầm tầu trừ khi loại hàng đặc biệt và có sự thoả thuận giữa người chuyên chở và người gửi hàng".

d. Giới hạn trách nhiệm bồi thường.
Giới hạn bồi thường tối đa của ngưòi chuyên chở được quy định trong các công ước có sự khác nhau:
Quy tắc Hague - 1924 (Hague Rulls - 1924)
Hàng có kê khai giá trị trên vận đơn, bồi thường thưo giá trị kê khai.
Hàng không kê khai giá trị thì mức bồi thường không quá 100 F cho một đơn vị hàng hóa hoặc một kiện hàng.
Hàng vận chuyển bằng container chưa đề cập.
Quy tắc Visby (Visby Rulls - 1968)
Hàng hóa có kê khai giá trị mức bồi thường theo giá trị kê khai.
Hàng hóa không kê khai giá trị, mức bồi thương là:
10.000 fr cho một đơn vị hàng hóa hay một kiện hàng.
30 fr cho một kg hàng hóa cả bì.
Hàng vận chuyển bằng container.
Kiện hàng đóng trong container hay palet ... có kê khai trên vận đơn sẽ được coi là một đơn vị hàng hóa đòi bồi thường.
Không kê khai trên vận đơn thì một container được coi là một đơn vị hàng hóa đòi bồi thường.
Nghị định thư SDR 1979 (SDR protocol 1979)
Hàng có kê khai giá trị bồi thường theo giá trị kê khai.
Hàng không kê khai giá trị thì mức bồi thường là:
666,67 SDR cho một đơn vị hàng hóa hoặc một kiện hàng
2 SDR cho 1kg hàng hóa cả bì.
Quy tắc Hambuge 1978 (Hambuge Rulls 1978)
Hàng hóa có kê khai giá trị, bồi thương theo giá trị kê khai.
Hàng không kê khai giá trị thì mức bồi thuờng là:
835 SDR cho một đơn vị hàng hóa hoặc một kiện hàng.
2,5 SDR cho một kg hàng hóa cả bì.
Chậm giao hàng bồi thường một khoản tiền tương đương với 2,5 lần tiền cước số hàng giao chậm nhưng không vượt quá tổng tiền cước chủ hợp đồng chuyên chở.
Hàng vận chuyển bằng container quy định giống như Visby Rulls.
Bộ luật hàng hải Việt Nam - 1990
Giới hạn bồi thường quy định giống như Visby Rulls.
Hàng vận chuyển bằng container chưa đề cập.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard