SO SÁNH HỐI PHIẾU NHỜ THU VÀ L/C


  1. Giống nhau: Ngân hàng hoặc nhà nhập khẩu đều ký chấp nhận kì hạn; Đều do nhà xuất khẩu ký phát.
  2. Khác nhau:
  • Đối với B/E trong phương thức nhờ thu: Mục "Drawn under..." và mục "To:..." - Người nhập khẩu.
  • Đối với B/E trong phương thức thanh toán bằng L/C: Mục "Drawn under..." và mục "To:.. "  - Ngân hàng đại diện cho nhà nhập khẩu.
Tuy nhiên nếu 2 mục đều điền cùng 1 thông tin thì hơi bị thừa nên tại mục "Drawn under..." người ta hay điền thêm thông tin chi tiết về L/C hay Invoice để người nhận dễ xử lý.
  • Trên B/E theo L/C có ghi số, ngày L/C; B/E nhờ thu thì không có.
  • B/E theo L/C ký phát đòi tiền Ngân hàng phát hành; B/E nhờ thu ký phát đòi tiền nhà nhập khẩu.
  • B/E nhờ thu tính lưu thông kém hơn B/E ký phát đòi tiền Ngân hàng.
  • Thời hạn B/E nhờ thu ngắn hơn thời hạn thanh toán B/E trong L/C.
  • Giá trị B/E trong nhờ thu nhỏ hơn giá trị B/E trong L/C.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard