SURRENDERED BILL, EXPRESS RELEASE, TELEX RELEASE

Như chúng ta đã biết để khắc phục tình trạng Vận đơn đến chậm và để tiết kiệm chi phí gửi vận đơn gốc, người ta dùng một loại vận đơn gọi là “Surrendered Bill of Lading - Vận đơn đã nộp tại cảng bốc hàng”. Đây là loại vận đơn thông thường, chỉ khác là khi ký phát vận đơn, người vận chuyển hoặc đại lý tàu đóng thêm dấu “đã nộp vận đơn” (surrendered) lên vận đơn và thu hồi vận đơn đồng thời thông báo cho đại lý tàu tại cảng đích biết để đại lý trả hàng cho người nhận mà không cần thu hồi vận đơn gốc. Việc thông báo này thường thể hiện qua hình thức một văn bản (được truyền đi bằng telex, email, fax) gọi là “Telex release - Điện giao hàng”.

Trong trường hợp B/L gốc chưa được phát hành, hãng tàu sẽ phát hành 1 chứng từ có ghi chú “Express Release –Trả hàng ngay” và thông báo cho đại lý tại cảng đến theo cách như trên. Trên mặt Express Release thường có ghu chú thêm "No Original Required".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard