CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG THỂ TÍCH

CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG THỂ TÍCH
Đối với nhiều kiện hàng, trọng lượng thực tế thấp nhưng kiện hàng chiếm nhiều không gian của phương tiện vận chuyển nên phải xem xét cách tính cước dựa trên sự so sánh giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng thể tích.

Trong thương mại quốc tế đặc biệt là trong vận tải hàng không, chuyển phát nhanh qua đường hàng không người ta tính cước phí vận chuyển trên cơ sở trọng lượng và trọng lượng thể tích của bưu kiện. Đối với nhiều kiện hàng, trọng lượng thực tế thấp nhưng kiện hàng chiếm nhiều không gian của phương tiện vận chuyển nên phải xem xét cách tính cước dựa trên sự so sánh giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng thể tích.
 

 

Theo quy định của Hiệp hội vận tải Hàng Không Quốc Tế IATA quy định và được các thành viên công nhận về cách tính trọng lượng thể tích:
Trọng Lượng thể tích   =   ( chiều dài (cm) x chiều rộng (cm) x chiều cao (cm)  = kg
                                                                            5.000

Tính trọng lượng thể tích khác:
Cách tính trọng lượng thể tích chuyển phát nhanh Trong Nước:

Trọng Lượng bưu gửi   =   ( chiều dài (cm) x chiều rộng (cm) x chiều cao (cm)  = kg
                                                                            6.000

Cách tính trọng lượng thể tích chuyển phát đường bộ, đường sắt:
Trọng Lượng bưu gửi   =   ( chiều dài (cm) x chiều rộng (cm) x chiều cao (cm)  = kg
                                                                           3.000


Như vậy người thuê vận tải nên chú ý sử dụng bao bì đóng gói một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thể tích của kiện hàng để tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard