SURRENDERED BILL LÀ GÌ ?


Surrender Bill cũng là một Vận đơn đường biển có chức năng giống hệt như Original bill of lading, với đầy đủ chức năng: Một biên lai của người chuyên chở xác nhận là họ đã nhận hàng để chở, là một bằng chứng về một hợp đồng vận tải đường biển, là một chứng từ sở hữu hàng hóa.

Surrender B/L được sử dụng trong trường hợp người nhận hàng cần nhận hàng gấp, mà không kịp chờ được người xuất khẩu gửi Original B/L thông qua air courier mang đến. Thời gian vận chuyển ngắn hoặc thủ tục nhận hàng ở cảng dỡ khá dễ dàng mà không cần tới bill gốc. Hoặc trường hợp giao hàng không cần xuất trình B/L gốc tại cảng đến.

Thông thường, hàng hóa sẽ được giao khi chủ hàng xuất trình một B/L gốc (ký hậu, nếu có) và thanh toán các chi phí liên quan cho hãng tàu tại điểm đến. Vì một số lý do như thời gian hành trình vận chuyển ngắn nên việc chuẩn bị chứng từ không kịp hoặc do thỏa thuận cuối cùng giữa người mua và người bán về việc nhận hàng thuận lợi tại cảng đến không cần xuất trình B/L gốc, chủ hàng có thể yêu cầu các hãng tàu giao hàng tại cảng đến không cần B/L sau khi đã xuất trình bộ B/L gốc tại bất kỳ văn phòng nào của hãng tàu ngoài cảng đến (thường là cảng xếp hàng) và thanh toán mọi chi phí liên quan. Văn phòng của hãng tàu tại nơi nhận B/L gốc sẽ gửi công văn xác nhận việc thực hiện này cùng với chi tiết lô hàng cho văn phòng của hãng tàu tại cảng đến. Như vậy B/L gốc đã được surrendered. Trong trường hợp B/L gốc chưa được phát hành, chủ hàng sẽ ghi chú “Surrender B/L”  khi gởi chi tiết làm B/L cho hãng tàu tại cảng đi và việc thông báo từ hãng tàu cho văn phòng tại cảng đến cũng giống như đã nêu. Nó linh hoạt vì thủ tục nhanh, chỉ cần bản fax cũng nhận được hàng. Do đó họ sẽ yêu cầu người xuất khẩu nhờ hãng tầu phát hành surrender bill và chỉ cần fax qua đối tác.

Như vậy không cần nói cũng đủ hiểu rủi ro có thể lớn thế nào vì người nào cầm tờ fax surrender bill coi như người đó có quyền nhận hàng hóa. Vì vậy chỉ áp dụng khi thật sự cần nhận hàng gấp. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard