CÁC LOẠI HỐI PHIẾU


  1. Hối phiếu đích danh (Nominal bill): Tên của người được hưởng lợi ghi trên mặt trước tờ hối phiếu đó.
  2. Hối phiếu vô danh (Bearer bill): Bất kỳ người nào cầm phiếu đó đều là người hưởng lợi.
  3. Hối phiếu theo lệnh (To order bill): Người cầm phiếu là người hưởng lợi cuối cùng của hối phiếu.
  4. Hối phiếu trả tiền ngay (Sight draft): Người trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu này do người cầm hối phiếu xuất trình phải lập tức trả tiền ngay.
  5. Hối phiếu trả tiền sau một số ngày nhất định (Time draft): Người trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu này ký chấp nhận trả tiền và sau đó từ 5 đến 7 ngày tiến hành trả tiền hối phiếu đó.
  6. Hối phiếu có kỳ hạn (Usance bill): Sau một thời hạn nhất định (thường lớn hơn 7 ngày) kể từ ngày ký phát hối phiếu hoặc ngày chấp nhận hối phiếu, người trả tiền phải thanh toán tiền trên hối phiếu.
  7. Hối phiếu trơn (Clean bill of exchange): Là hối phiếu mà việc thanh toán tiền trên hối phiếu này không kèm theo chứng từ thương mại.
  8. Hối phiếu kèm chứng từ (Documentary Collection): Là loại hối phiếu được gửi kèm theo chứng từ thương mại đến người phải trả tiền.
  9. Hối phiếu thương mại (Commercial bill): Là hối phiếu do người xuất khẩu ký phát đòi tiền người nhập khẩu.
  10. Hối phiếu Ngân hàng (Bank draft): Là hối phiếu do Ngân hàng phát hành lệnh cho Ngân hàng đại lý của mình thanh toán tiền nhất định cho người thụ hưởng được chỉ định trên hối phiếu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard