QUY TRÌNH LÀM HÀNG NHẬP ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Quy trình làm hàng nhập đường hàng không chi tiết như sau:
Bước 1:
- Nhận pre-alert từ đại lý nước ngoài MAWB, HAWB bằng mail hoặc bằng fax
- Lập hồ sơ, theo dõi ngày hàng đến phải thông báo cho khách hàng kịp thời không được chậm trễ, nếu báo trể phí lưu kho phát sinh thì đại lý vận chuyển phải chịu trách nhiệm;
* Note: Thời hạn được miễn lưu kho đối với hàng thông thường là 3 ngày tính luôn ngày hàng đến. Đối với hàng lạnh thì không được miễn ngày nào. (Giá lưu kho của TCS tham khảo tài liệu FORM 5)

Bước 2:
- Pick up chứng từ ở sân bay và chuẩn bị bộ D/O giao cho khách gồm: 2 giấy ủy quyền của AA, copy MAWB, original HAWB, invoice, packing list.
- Chi phí phát sinh đối với hàng air chỉ định cước prepaid thường chỉ có phí D/O cho khách hàng và trả phí tách HAWB cho TCS.
- Đối với hàng chỉ định cước collect thì phải thu thêm 2% trên tiền cước (gọi là collect fee viêt tắt là CC fee)
- Gửi P.O.D cho đại lý nước ngòai đối với hàng chỉ định.
- Đóng file và chuyển hồ sơ cho kế toán.
*Note: Tất cả hàng cước collect thì thông báo cho khách phải trả tiền cước và thanh toán tất cả chi phí khác thì mới nhận được bộ chứng từ để đi nhận hàng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard