PHƯƠNG THỨC ỨNG TRƯỚC (ADVANCED PAYMENT)


Trong phương thức ứng trước, người mua chấp nhận giá chào hàng của người bán bằng đơn đặt hàng đồng thời chuyển tiền thanh toán một phần hoặc toàn bộ cho người bán, nghĩa là việc thanh toán xảy ra trước khi hàng hóa được chuyển giao cho người bán.

​Đặc điểm của phương thức ứng trước:
- Ngay sau khi ký kết hợp đồng hay trả tiền cùng với đơn đặt hàng, sau 1 thời gian nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trả trước.
- Phương thức này bản chất là việc nhà nhập khẩu cấp tín dụng cho nhà xuất khẩu, hoạc nhằm bảo vệ thực hiện hợp đồng cho nhà xuất khẩu.

Ưu điểm của phương thức ứng trước:
* Đối với nhà nhập khẩu:
- Khả năng chắc chắn nhận được hàng hoá ngay cả khi nhà xuất khẩu vì một lý do nào đó không muốn giao hàng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard