ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Các điều kiện thanh toán quốc tế bao gồm điều kiện về tiền tệ, điều kiện địa điểm thanh toán, điều kiện thời gian thanh toán và điều kiện về phương thức thanh toán. Trong bài này đặc biệt lưu ý về Những điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms) và một số tình huống vận dụng văn bản pháp lý này.

Trong quan hệ thanh toán quốc tế giữa các nước, các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ mà đôi bên phải đề ra để giải quyết và thực hiện được quy định lại thành những điều kiện gọi là điều kiện thanh toán quốc tế. Các điều kiện đó là:

- Điều kiện về tiền tệ

- Điều kiện về địa điểm

- Điều kiện về thời gian

- Điều kiện về phương thức thanh toán

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế là sự vận dụng tổng hợp các điều kiện thanh toán quốc tế. Những điều kiện này được thể hiện trong các điều khoản thanh toán của các hiệp định thương mại, các hiệp định trả tiền ký kết giữa các nước, của các hợp đồng mua bán ngoại thương ký kết giữa người mua và người bán.

Chúng ta phải nghiên cứu kỹ các điều kiện thanh toán quốc tế để có thể vận dụng chúng một cách tốt nhất trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán ngoại thương nhằm phục tùng các yêu cầu chính sách kinh tế đối ngoại và đạt được các yêu cầu cụ thể sau đây:

Khi xuất khẩu:

- Bảo đảm chắc chắn thu được đúng, đủ, kịp thời tiền hàng, thu về càng nhanh càng tốt

- Bảo đảm giữ vững giá trị thực tế của số thu nhập ngoại tệ khi có những biến động của tiền tệ xảy ra

- Góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, củng cố và mở rộng thị trường và phát triển thêm thị trường mới.

Khi nhập khẩu:

- Bảo đảm chắc chắn nhập khẩu được hàng đúng số lượng và chất lượng, đúng thời hạn

- Trong các điều kiện khác không thay đổi thì trả tiền càng chậm càng tốt

- Góp phần làm cho việc nhập khẩu theo đúng yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân một cách thuận lợi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard