Không xử phạt nếu trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc

Công văn số 1512/TCHQ-PC: 

Không xử phạt nếu trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc

Công văn không xử phạt nhãn mác số 1512/TCHQ-PC


Theo Tổng cục Hải quan, tiếp theo công văn 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 về việc kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp; công văn 763/TCHQ-PC ngày 11/2/2020 về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa NK vi phạm về ghi nhãn, ngày 11/3/2020, Tổng cục Hải quan ban hành công văn 1512/TCHQ-PC nhằm hướng dẫn cụ thể hơn đối với trường hợp hàng hóa có nhãn nhưng không thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện đối với trường hợp trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP, cơ quan Hải quan không xử phạt.
Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại Điểm d.2.6 mục 1.1 Phần III.1 Công văn số 5189/TCHQ-QSQL ngày 13/8/2019 và gạch đầu dòng thứ 2 Công văn số 763/TCHQ- PC ngày 11/2/2020.
Công văn xử phạt nhãn mác 763/TCHQ- PC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard