3814.00.00 Dung dịch vệ sinh máy in, 1 lít/lọ, WL-220 WASH (chứa 2-Butanone 80-84,9%) - Công ty TNHH DK Coding - Hỗn hợp dung mỗi hữu cơ, thành phần gồm 2-butanol (xấp xỉ 82%) và ethanol (xấp xỉ 18%)

2411/TCHQ-TXNK ngày 16/04/2020
845/TB-TCHQ ngày 13/02/2020


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard