3004.90.51 Thuốc thú y dùng trong trại chăn nuôi: Pracetam 20% Oral Solution (5 lit/can) - Nk theo GPLH so 263/QLT-NK-18 ngay 08/06/2018 - Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Thuốc thú y, công dụng giảm đau, hạ sốt chứa paracetamol sử dụng đường uống, đóng gói can 5 lít.

2036/TB-TCHQ ngày 30/03/2020
THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại Thông báo số 559/TB-KĐ3 ngày 27/3/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc thú y dùng trong trại chăn nuôi: Pracetam 20% Oral Solution (5 lit/can) - Nk theo GPLH so 263/QLT-NK-18 ngay 08/06/2018
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
MST: 3600224423
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10252800284/A12 ngày 13/03/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc thú y, công dụng giảm đau, hạ sốt chứa paracetamol sử dụng đường uống, đóng gói can 5 lít.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc thú y, công dụng giảm đau, hạ sốt chứa paracetamol sử dụng đường uống, đóng gói can 5 lít
thuộc nhóm 30.04 “Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ.”, phân nhóm 3004.90 "- Loại khác”, phân nhóm "-- Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt và các loại dược phẩm khác dùng để điều trị ho hoặc cảm lạnh, có hoặc không chứa chất kháng histamin”, mã số 3004.90.51 "--- Chứa axit acetylsalicylic, paracetamol hoặc dipyrone (INN), dạng uống (*) ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard