12.07 Phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu, dưa lê, dưa hường, dưa lưới, dưa chuột, bí đỏ, dưa gang, dùng để gieo trồng - Công ty TNHH Giống cây trồng Nông Hữu

2248/TCHQ-TXNK ngày 08/04/2020

Kính gửi: Công ty TNHH Giống cây trồng Nông Hữu.
(Ấp Xóm Gốc, X. Long An, H. Long Thành, T. Đồng Nai)
     Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2022019/HSXNK ngày 22/10/2019 của Công ty TNHH Giống cây trồng Nông Hữu về vướng mắc liên quan đến việc xác định mã số HS đối với các mặt hàng hạt giống dưa hấu, dưa lê, dưa hường, dưa lưới, dưa chuột, bí đỏ, dưa gang, dùng để gieo trồng, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
     1. Về mã số phân loại và việc bản dịch chú giải chi tiết HS không nói rõ nhóm 12.07 bao gồm các loại hạt dưa (dưa lê, dưa gang, dưa chuột, dưa hường, bí đỏ).
    Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì:
    Nội dung Chương 12 quy định “Hạt dầu và quả có dầu; các loại hạt, hạt giống và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô".
     Chú giải pháp lý 3 Chương 12:
    “Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tằm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là "hạt để gieo trồng".
     Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng:
     ... (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11”
     Nội dung nhóm 12.07 quy định: “Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh ”.
    Các loại hạt dưa và hạt bí là hạt có dầu. Đối chiếu với nội dung chú giải pháp lý 3 nêu trên thì mặt hàng các loại hạt giống dưa và hạt giống bí, dùng để gieo trồng thuộc nhóm 12.07.
     Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính thì:
    "1. Trường hợp thực hiện phân loại hàng hóa theo quy định tại Điều 4 Thông tư này nhưng chưa xác định được mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì sử dụng các tài liệu sau:
a)  Chú giải chi tiết Danh mục HS;
b)  Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO;                                                                      
c)  Chú giải bổ sung Danh mục AHTN;                              
d)  Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam"
    Do các mặt hàng hạt dưa, hạt bí là các mặt hàng hạt có dầu đã được phân loại thuộc nhóm 12.07, kể cả loại để làm giống theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, vì vậy không cần xem xét đến Chú giải chi tiết Danh mục HS.
   Ngoài ra, do hàng hóa vô cùng đa dạng nên không thể liệt kê hết trong Chú giải chi tiết Danh mục HS, việc liệt kê các tên loại hạt cọ, hạt bông, hạt thầu dầu, hạt mù tạt... là để hình dung các mặt hàng hạt có dầu thuộc nhóm 12.07, không nhất thiết và không thể liệt kê tất cả các loại hạt có dầu khác.
    2. Về cách hiểu đối với nội dung áp dụng trực tiếp mô tả tiếng Anh trong quá trình áp dụng:
    Việt Nam là thành viên của Tổ chức Hải quan thế giới và tuân thủ hoàn toàn các quy định của điều ước quốc tế. Do vấn đề ngôn ngữ, có thể có các từ tiếng Anh không hoàn toàn tương đồng về nội dung, phạm vi, mức độ...với tiếng Việt, vì vậy khi chuyển đổi các tài liệu của Tổ chức hải quan thế giới (bản tiếng Anh) sang bản tiếng Việt có thể phát sinh các trường hợp có cách hiểu khác biệt giữa mô tả của bản dịch tiếng Việt và mô tả của bản tiếng Anh. Để đảm bảo áp dụng đúng quy định của điều ước quốc tế, trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC, các trường hợp này sẽ áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa bằng tiếng Anh mà không áp dụng bản dịch tiếng Việt.
    Đề nghị công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp vẫn còn vướng mắc thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
    Tổng cục Hải quan trả lời để các Công ty TNHH Giống cây trồng Nông Hữu biết./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard