7508.90.90 Dây hợp kim niken, model Cr20Ni80, đường kính dây 2.5mm, dùng cho máy gia nhiệt, nhà sx: Suzhou Guan Sheng Electric Appliances Co.,Ltd - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Trung - Cáp hợp kim niken chưa bọc, chưa gắn đầu nối, dạng cuộn, đường kính ngoài cáp 2,6mm gồm: lõi có 7 sợi nhỏ xoắn lại với nhau theo chiều kim đồng hồ, lớp thứ hai gồm 12 sợi nhỏ xoắn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và lớp ngoài gồm 18 sợi xoắn theo chiều kim đồng hồ, mỗi sợi nhỏ có đường kính 0,38mm, thường dùng để làm dây điện trở đốt nóng bằng điện.

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 2236/TB-TCHQ ngày 08/4/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 6 tại Thông báo số 443/TB-KĐ6 ngày 05/9/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Dây hợp kim niken, model Cr20Ni80, đường kính dây 2.5mm, dùng cho máy gia nhiệt, nhà sx: Suzhou Guan Sheng Electric Appliances Co.,Ltd, hàng mới 100% (mục 01 PLTK)
  2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Trung
  Địa chỉ: số nhà 5, ngõ 187 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, MST: 0107734934
  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10280056405/A11 ngày 07/8/2019 đăng ký tại Chi cục HQ Cửa khẩu Hữu Nghị - Cục HQ tỉnh Lạng Sơn.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
  Cáp hợp kim niken chưa bọc, chưa gắn đầu nối, dạng cuộn, đường kính ngoài cáp 2,6mm gồm: lõi có 7 sợi nhỏ xoắn lại với nhau theo chiều kim đồng hồ, lớp thứ hai gồm 12 sợi nhỏ xoắn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và lớp ngoài gồm 18 sợi xoắn theo chiều kim đồng hồ, mỗi sợi nhỏ có đường kính 0,38mm, thường dùng để làm dây điện trở đốt nóng bằng điện.
  5. Kết quả phân loại:
  Cáp hợp kim niken chưa bọc, chưa gắn đầu nối, dạng cuộn, đường kính ngoài cáp 2,6mm gồm: lõi có 7 sợi nhỏ xoắn lại với nhau theo chiều kim đồng hồ, lớp thứ hai gồm 12 sợi nhỏ xoắn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và lớp ngoài gồm 18 sợi xoắn theo chiều kim đồng hồ, mỗi sợi nhỏ có đường kính 0,38mm, thường dùng để làm dây điện trở đốt nóng bằng điện.
  thuộc nhóm 75.08 “Sản phẩm khác bằng niken”, phân nhóm 7508.90 “- Loại khác”, mã số 7508.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard