Kết quả PTPL Thép không hợp kim cán phẳng

7212.40.12 Thép hợp kim cán nóng đã được phủ màu PCM chất lượng cao được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử, dạng tấm đã được cuộn tròn EGI PCM (1pcs), kích thước 0.6mm X 500mm X C - Công ty TNHH Inzi Vina - Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C nhỏ hơn 0,6% tính theo trọng lượng), dạng đai và dải, chiều rộng trên 400mm nhưng không quá 500mm, chiều dày 0,6mm, bề mặt mạ kẽm sau đó phủ sơn một mặt

2032/TB-TCHQ ngày 30/03/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại thông báo số 1427/TB-KĐ3 ngày 09/8/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Thép hợp kim cán nóng đã được phủ màu PCM chất lượng cao được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử, dạng tấm đã được cuộn tròn EGI PCM (1pcs), kích thước 0.6mm X 500mm X C, hàng mới 100% (mục 05 PLTK). '
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Inzi Vina
Địa chỉ: Lô 220, đường số 10, KCN AMATA, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. MST: 3603312212.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10274314471/A12 ngày 08/7/2019 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - Cục HQ TP. Hồ Chí Minh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C<0,6% tính theo trọng lượng), dạng đai và dải, chiều rộng trên 400mm nhưng không quá 500mm, chiều dày 0,6mm, bề mặt mạ kẽm sau đó phủ sơn một mặt
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C<0,6% tính theo trọng lượng), dạng đai và dải, chiều rộng trên 400mm nhưng không quá 500mm, chiều dày 0,6mm, bề mặt mạ kẽm sau đó phủ sơn một mặt
thuộc nhóm 72.12 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng”, phân nhóm 7212.40 "- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic" phân nhóm "-- Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng ”, mã số 7212.40.12 “--- Dạng đai và dải khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard