2309.90.20 Phụ gia thức ăn chăn nuôi: Chelat (Se1000G). NK đúng theo TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/5/2012 (ô số 504) - Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Eco - Chế phẩm bổ sung khoáng chất (Se) và axit amin trong thức ăn chăn nuôi.

1877/TB-TCHQ ngày 15/03/2016
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại thông báo số 58/TB1-CNHP ngày 04/02/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Phụ gia thức ăn chăn nuôi: Chelat (Se1000G). NK đúng theo TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/5/2012 (ô số 504) (mục 2 Tờ khai).
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Eco;
Địa chỉ: Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM;
MST: 0312081822.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10070474202/A11 ngày 11/01/2016 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng khu vực 1 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.    
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm bổ sung khoáng chất (Se) và axit amin trong thức ăn chăn nuôi.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bổ sung khoáng chất (Se) và axit amin trong thức ăn chăn nuôi.
thuộc nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, phân nhóm 2309.90 “- Loại khác”, mã số 2309.90.20 “- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard