2309.90.20 Activate DA (Hỗn hợp acid hữu cơ dùng để cải thiện hiệu quả dinh dưỡng cho vật nuôi). - Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Chế phẩm dạng bột dùng trong chăn nuôi, thành phần chính: axit fumaric, axit bezoic, DL-methionine hydroxy analogue... hàm ẩm ≈ 7%.

547/TB-TCHQ ngày 20/01/2016
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 2859/TB-PTPLHCM ngày 25/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Activate DA (Hỗn hợp acid hữu cơ dùng để cải thiện hiệu quả dinh dưỡng cho vật nuôi).
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam;
Địa chỉ: Lô A-11A-CN, KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;
Mã số thuế: 3701642642.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10062508670/A12 ngày 10/11/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dạng bột dùng trong chăn nuôi, thành phần chính: axit fumaric, axit bezoic, DL-methionine hydroxy analogue... hàm ẩm ≈ 7%.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dạng bột dùng trong chăn nuôi, thành phần chính: axit fumaric, axit bezoic, DL-methionine hydroxy analogue... hàm ẩm ≈ 7%.
Thuộc nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, phân nhóm 2309.90 “- Loại khác”, mã số 2309.90.20 “- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard