2309.90.20 - Chất bổ sung cho thức ăn chăn nuôi Regasur, 25 kg/bao - Công ty TNHH Dinh dưỡng Techna Việt Nam - Chế phẩm bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, thành phần có chứa axit lactic, axit benzoic, axit formic hàm lượng vô cơ ≈ 10%, dạng bột.

11680/TB-TCHQ ngày 13/12/2016
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại số 589/TB1-CNHP ngày 04/8/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Chất bổ sung cho thức ăn chăn nuôi Regasur, 25 kg/bao, hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 (mục 1).
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Dinh dưỡng Techna Việt Nam;
Địa chỉ: 09 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM;
Mã số thuế: 0311915923.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10093179203/A41 ngày 04/7/2016 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV1 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, thành phần có chứa axit lactic, axit benzoic, axit formic hàm lượng vô cơ ≈ 10%, dạng bột.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, thành phần có chứa axit lactic, axit benzoic, axit formic hàm lượng vô cơ ≈ 10%, dạng bột.
thuộc nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, phân nhóm 2309.90 “- Loại khác”, mã số 2309.90.20 “- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard