2309.90.20 MCP ( Monocalcium phosphate) (50 kg/bao): Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi thành phần gồm muối Monocanxi phosphate, dicanxi phosphat, sắt phosphat,..., dạng bột đã tạo hạt - Công ty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam - Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột.

11681/TB-TCHQ ngày 13/12/2016
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1768/TB-PTPL ngày 15/7/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: MCP ( Monocalcium phosphate) (50 kg/bao): Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi thành phần gồm muối Monocanxi phosphate, dicanxi phosphat, sắt phosphat,..., dạng bột đã tạo hạt (Mục 1 Tờ khai).
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam;
Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
Mã số thuế: 3600224423.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10086767623/A12 ngày 19/5/2016 đăng ký tại Chi cục HQ quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. HCM.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột.
thuộc nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, phân nhóm 2309.90 “- Loại khác”, mã số 2309.90.20 “- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard